NM PAR

 

Arrangeres i Kristiansand 23-25 september. Det er også en flott anledning for de som ikke er kvalifisert til finalen å spille POS Minneturnering lørdag, samt delta på bankett sammen med NM på kvelden.

 

Fredag kveld er det meldeduell og bridgequiz på hotellet, så her er det bare å stille opp folkens.

 

I forkant av NM er vi litt spent på hvem folket tror skal bli NORGESMESTERE. Vi har derfor satt opp en aldri så liten spørreundersøkelse.

 

Gi DINE svar på hvem du tror vinner årets NM PAR HER

 

Som en liten "teaser" på NM Quiz kommer her ett av MANGE spørsmål dere må kunne til NM-fredagens quiz

 

 

Helge og Roald Mæsel er ikke det eneste brødreparet som har vunnet NM PAR. I 1989 ble det seier til to brødre, hvilke?

 

a. Jim Høyland – Sam Inge Høyland

b. Sven Olai Høyland – Jim Høyland

c. Sven Olai Høyland – Sam Inge Høyland

 

Dagens spill er et litt uvanlig spill hvor du tar en «gratis» sjanse. Du spiller parturnering, så her må du jakte på maksimalt antall stikk.

 

Som SYD er du blitt spillefører i 4♥ etter at vest har doblet opplysende. Vest starter motspillet med kløver konge som du lasjerer, kløver dame i neste stikk vinner du med esset.

 

Etter meldingene er det gode sjanser for å treffe spar konge hos vest og da kan vi telle opp 2 stikk i spar, 6 i hjerter samt de to essene i minor for 10 og hjemgang, men er det mulighet for overstikk mon tro?

 

Det må vel eventuelt dukke opp i spar. Skal vi få til dette må kortene være slik at nords ♠ 6 bygges til stikk! Hvis vest har K 10 4 3 gir dette øst 8 7 5, da vil vi kunne «dobbeltfinesse» mot vest og trumfe en runde slik at 6 blir størst. Har øst bare 2-kort trumf vil vi da få et stikk ekstra.

 

Men det er vel en sjanse til. Hva om vest har spar 10 og ikke er på alerten?

Som tenkt så gjort, i stikk 3 fulgte derfor SPAR 9, vest la syveren og da fikk nieren seile, øst bidro med treeren!

 

Som dere ser av kortene til høyre var overstikket nå i hus. Vest falt litt ut da nieren vant stikket og la liten (tieren) da knekten kom i neste stikk. Dermed fulgte trumf ess, trumf til damen og spar ess. Da kongen falt fulgte spar dame og når vest ikke hadde flere trumf igjen ble det hele 12 stikk.

 

Skulle øst hatt spar 10 så er det bytte av stikk da vi spiller spar til damen og kaster ruter på spar ess

 

Vest skal selvsagt legge tieren når spar ni spilles, men det er dette bridge handler om. Å ta med seg de muligheter spillet gir. Det var en stormester som satt i øst, men selv de kan gjøre feil!

Gårdagens – hvem gjorde feil – inneholdt enda en «feil».

 

Noen lesere har lest oppgaven og tenkt enda dypere. De har et godt poeng i at syd neppe kan ha 7-kort ruter. Det gir i såfall øst 5-4 i major og renons i ruter. En fordeling han neppe vil passe 1 NT med. Vest skulle nok lagt i knekten likevel!

Dagens spill er selvopplevd fra en privat bridgekveld. Som vi ser av meldingene ble SYD spillefører i 5♦ doblet. Vest startet motspillet med kløver ess som syd trumfet på hånden.

 

I neste stikk fulgte en liten ruter, fireren fra øst og nieren fra blindemann vant stikket. På ruter ess kastet øst en kløver før spar til kongen ble stukket med esset hos vest.

 

Neste kløver ble trumfet, før ruter konge ble fulgt av spar dame og spar 10. vest fikk sitt trumf-stikk, men 11 til spillefører kunne han ikke nekte.

 

Syd fikk skryt for sin spilleføring som la nieren fra blindemann, men så kom jeg til å tenke på spillet. Hva om vest hadde lagt innpå knekten i første trumfrunde? Blindemann vinner med esset. Spar til kongen vinner vest med esset før en kløver må trumfet hos syd. Så ser vi posisjonen til høyre.

 

Spillefører kan ikke lengre nekte vest to stikk i trumf på grunn av trumf-matt – trusselen. Altså spilte SYD på at vest gjord en feil da han la nieren i trumf! Det var vel ikke bra. Han hadde fortjent at øst’s single trumf var dame eller knekt!

 

Jaja, så gikk det litt tid til så kom jeg å nok et poeng. Vest gjorde selvsagt ingen feil. Han trodde SYD hadde 7-kort ruter og så det som sin eneste sjanse at spillefører ikke tok kappen i første trumfrunde!

 

Hvem sa bridge ikke er et spennende spill!

 

 

Kragerø Cupen 2016

 

Trakk i år 39 makkerpar og turneringen ble vunnet av Petter Lindqvist – Per Elvin Pedersen fra Arendal. To solide spillere, men jeg kan ikke huske å ha sett de spilt tidligere som makkere?

Resultat

 

Arendal har viste seg frem som slagkraftig også uten Espen Lindqvist! Her ser vi Petter og Per Elvin under sammenligning fra fjorårets 1 divisjon!

 

 

Harrison Gray var en av de ledende britiske spillerne i det forrige århundre. Dagens spill er fra 1960 og «The Masters Pairs».

 

Meldingene gikk litt over styr og Gray fikk en vanskelig oppgave da han som syd skulle spille 2NT doblet!

 

Spar 9 i utspill fra vest vant blindemanns konge. Med kun ett inntak fortsatte han i stikk 2 med kløver til knekt som vant stikket!

 

Hvordan tror dere han fikk hjem sin kontrakt?

 

Ut fra meldingene måtte vest ha 6-kort hjerter og med EKD i fargen ville han vel tatt de i utspill, altså var det nesten 100 % sikkert at øst satt med singelton honnør. Hvis den var esset ville vest hatt KDkn10 og utspillet vært hjerter, altså har vi nå funnet ut at øst har singelton dame eller konge i hjerter!

 

Gray løste problemet på en sleip måte da han i stikk tre fortsatte med LITEN HJERTER fra hånden. Det er mulig vest skulle luktet lunten, men han la uforsiktig tieren som øst måtte stikke over med sin single dame!

 

Som vi ser av alle kortene til høyre var det nå ingen som kunne hjemgang. Det hele endte opp med 9 stikk da GRAY også fikk med seg finessen i spar!

 

Maurice Charles Harrison Gray (1899 – 1969) vant 4 EM titler i bridge. Gray var en omstridt person, men som bridgespiller var han fryktet og respektert.

I 1937 var ØSTERIKE en av de førende bridgenasjoner. De vant EM samme år og dette spillet er hentet fra en oppvisningskamp mot et Britisk ekspertlag.

 

Schneider – Jellineck var regnet som ett av europas ypperste makkerpar og her får vi se ett våpen som var ganske frekvent i datidens bridge – psykemeldinger.

 

I Lukket rom meldte det Engelske laget seg opp i 4♠ ØV og med kløver i utspill ble det 12 stikk.

 

Men Schneider var ikke av veien for å skape litt ved bordet så han meldte like greit inn sin korteste farge! Alt var selvsagt med et håp om å at motparten skulle melde grand. Og når nord strakk hånden sin til 2NT som syd lettet kom selvsagt doblingen. Det er lett for oss å si at man burde tatt ut i 4♦, men når man bare ser sine egne kort er det ikke alltid så lett å vite.

 

Etter kløver i utspill ble det 9 stikk i motspill for 1400 i score.

 

Legg merke til østs hånd som «bare» støttet til 3♣ med 5-kort og renons! Det er vel liten tvil om at man hadde sett litt av hvert av innmeldinger for å holde igjen med en slik hånd. Jeg ville ikke vurdert noe under 5-trinnet!

 

Her ser vi det Østeriske mesterlaget fra VM i 37, som de forøvrig vant!

 

Jellineck var jøde og kom som flyktning til Norge i 1938. Han ble engasjert som bridgeinstruktør. Jellineck-Schneider regnes om «oppfinnere» av Vienna-systemet. Jellineck ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleir hvor han døde.

 

I Rosenborggaten 15 (Oslo) er det satt opp 3 «snublesteiner» til minne om Jellineck og to andre jøder som ble arrestert og drept under krigen.

 

NM PAR mistet i går en attraksjon da Tor Helness måtte trekke seg fra turneringen.

 

Han gledet seg til å spille sin finale nr. 30!!!!! Men når du er på lønningslisten til mr Zimmer forplikter det og denne gangen kom finalen i Fransk 1 divisjon inn fra venstre og krasjet med NM PAR.

 

Dumt for finalen, synd for Fredrik som var klar for sin første finale og ikke minst synd for Tor som var favoritt til å gå forbi Helgemo på medaljestatistikken.

 

Men som Tor så fint sa det da jeg snakket med han på telefon:

 

«vi møtes vel snart igjen ved bridgebordet Kvangraven»

 

Undertonen ga en følelse av at redaktøren ikke slipper derfra med flere stikk enn på utdelte ess og konger!

 

Åse Biribakken og Marianne Homme er to av 8 kvinner i årets NM PAR. De spiller finalen sammen og er godt i gang med oppkjøringen. På dette spillet var det redaktør 200 som ble satt i skammekroken!

 

Som vi ser av meldingene ble Åse Biribakken spillefører som SYD i 3♠. Egil Homme servert ruter 5 til blindemanns konge. I neste stikk spilte Åse kløver 9 til liten, dame og ess. Nok en ruter vant nord med esset før kløver knekt gikk til kongen og trumf.

 

Hjerter i neste stikk måtte Egil legge liten på og blindemanns konge vant stikket. Nå forsvant håndens ruter på kløver 10 før spar knekt sikret bare en taper i trumf. Til slutt fikk ØV to stikk i hjerter for hjemgang etter en fin spilleføring.

 

Dagen etter fikk jeg mail fra en av mine favoritt-bridgespillere i Norge (han skal få være anonym) hvor han ganske korrekt bemerket at jeg hadde sovet i timen, jeg skulle gått opp på kløver konge i stikk 2.

 

Men la oss si at jeg stikker med kongen, jeg har vel ikke noe annet å spille tilbake enn hjerter som løper til blindemanns konge. Nå fortsetter Åse bare med kløver knekt og kaster ruter fra hånden. Egil vinner med esset og spiller vel best ruter til blindemanns ess. Nå følger kløver 10 med avkast av hjerter før spar knekt ordner den fargen……. Vi får 2 stikk i kløver, men bare ett i hjerter for de samme 9.

 

Uansett en flott spilleføring av en NM-klar Åse Biribakken!

 

Åse Biribakken er en av Norges sterkeste damespillere og spiller sin andre parfinale. Hun er stormester, Seriemester for damer, norgesmester for mix lag og har medalje fra NM mix par.

I dag kommer et motspill hvor du må tenke litt lengre enn dine egne kort.

 

Syd ble spillefører i 3♥ og Vest starter motspillet med kløver ess, makker følger med damen (som lover knekten). Nå spiller du kløver til makkers knekt. Makker tar også for spar ess før kløver 10 kommer i neste stikk, syd følger med den trettende kløveren.

 

Har du planen klar, hvordan går motspillet videre?

 

Jeg håper du ser på 10 8 3 i hjerter og tenker at det kan være mulighet for å bygge et trumfstikk. Du må stikke med kløver konge og spille ny kløver til trippelrenons!

 

Som du ser av kortene til høyre hadde makker hjerter konge som nå bygges til beit.

 

Men det er nok om makker har knekt eller dame som han bruker på den siste kløveren. Syd kan trumfe over, men nå er plutselig 10 8 3 blitt stikk, bare prøv!

 

Hvis du spiller tilbake ruter vil det være gode sjanser for at spillefører etter meldingene plasserer hjerter konge hos øst og spiller liten hjerter til esset, da blir det ingen trumfstikk på deg og makker!

Bridge handler om å gi motparten mulighet til å gjøre feil.

Dette spillet er fra VM i 1970 og en av våre beste spillere fra midten av forrige århundre, Bjørn Larsen, var på vests plass. Syd var den amerikanske storspiller og mange ganger verdensmester Bobby Wolff.

 

Wolff var spillefører i 4♥ og fikk ruter 2 i utspill fra vest som løp til damen hos øst og esset på hånden. To runder trumf (vest saket kløver) ble fulgt av spar til damen og esset hos øst. Ruter konge ble så fulgt av ny spar til blindemanns knekt. På spar til kongen kastet vest en ruter.

 

En opptelling viste nå at vest hadde 2-1 i major, utspillet (ruter 2) var norske og tydet nå på 5-kort farge. Dermed ble det 5-kort kløver til vest.

 

Wolff spilte uansett kløver knekt og fikk en liten på fra vest uten en mine.

Øst hadde nå vist frem spar Ess og ruter Konge + dame. Med kløver ess ville han nok vært aktiv i meldingene så det kan vi plassere hos øst. Men hva med kløver dame?

 

Hva har øst som følger med liten på knekten tro. I praksis har Wolff nå to sjanser for hjemgang. Enten å la knekten seile (at vest har lagt liten fra Edxxx) eller å stikke med kongen hvis øst har startet med D x. I såfall vil kongen vinne stikket og når man nå spiller liten kløver opp igjen vil øst komme inn på damen, men må spille spar eller ruter til dobbeltrenons!

 

Wolff ba til slutt om kongen som vant stikket, men når han spilte ny kløver dukket Bjørn Larsen i Vest opp med E D i kløver og hentet en beit!

 

På det andre bordet hadde Billy Eisenberg på vests plass ( i samme kontrakt og samme posisjon) lagt kløver dame på knekten. Da ble det enkelt for spillefører som vant med kongen, gikk hjem på hånden i trumf og spilte ny kløver mot 10 8.

Et flott motspill av Larsen. Svært enkelt, men det akk så vanskelig...

 

Erik Jørgensen – Espen Forberg vant en overraskende, men veldig gledelig seier i årets Lyngdalsturnering.

 

Espen har Rosfjord som en aldri så liten favoritt-arena. Jeg husker han i 2009 vant NM Kvalifiseringen i Vest Agder, og jeg er helt sikkert på at det ligger mange gevinster forann oss på den dyktige Forberg.

 

Gratulerer både til de i premierekken og arrangør for nok en flott turnering.

 

Resultat

 

Martin Reinertsen og Atle Grefstad traff godt med meldingene på dette spillet fra årets lyngdalsturnering.

 

Martins hopp til 5 ♣ ville ikke vært mitt valg, jeg tror jeg hadde passet og satset på at motparten enten bommer utspillet eller ikke har fler enn fire stikk i hjerter. Aktuelt ble 5♣ en skikkelig blink da Marianne Homme fikk en vanskelig melding på 5-trinnet.

 

Igjen tror jeg at mitt valg ville vært et annet (5♠) , 5♣ kunne hun iallefall ikke la slippe forbi med en passlapp! Når dobling ble valgt kom Egil som vest i en vanskelig posisjon. Jeg har stor forståelse for pass med hjerter konge og et lite håp om stjeling i spar.

 

Spar konge var det naturlige utspillet som gikk til spilleførers ess. Nå fulgte 8x kløver og da kastene kom litt ut av hånd ble det hele 13 stikk go 1150!

 

Blink av Martin som denne gangen tok poengene fra fjorårets vinnere.

 

Det ble ikke seier til Atle, men på dette spillet kunne han se makker bokføre en toppscore.

Lyngdalsturneringen

 

Arrangeres i helgen og har i år hele 45 par på startstreken.

 

Følge resultat LIVE HER

 

Velkomsturneringen fredag trakk 15 par, den ble vunnet av Erik Eliassen – Espen Anfinsen.

 

Resultat velkomstturnering

 

Arrangøren har egen hjemmeside med bilder, resultat og info. Den følger du HER

 

Kai og Ronny Jørstad leder turneringen på skrivende tidspunkt, de er favoritter og blir nok vanskelige å slå i helgen.

 

 

Spill 1 i Lyngdalsturneringen var interessant! De fleste spilte spar-kontrakt hos SYD etter at vest hadde vært innpå med kløvermelding.

 

La oss si motparten er flinke og starter motspillet med kløver ess fulgt av ny kløver som du må stjele på syds hånd. Hvordan kan du vinne 10 stikk hvis du har vært aggresiv i meldingene og meldt 4♠!

 

Det første du må gjøre er å telle tapere, her er det ganske lett. 1 i kløver og minst 2 i ruter. Det vil si for å vinne 10 stikk må ruteren sitte 2-2 hos motparten slik at vi slipper med 2 tapere.

 

Hvordan kan vi så få kombinert kortene slik at vi ikke blir trumfmatt. Vi kan være sikre på at motparten spiller kløver når de kommer inn i ruter. Hvis vi tar ut trumfen (om den sitter 3-2) har vi bare en trumf igjen på hånden og motparten må komme inn 2 ganger i ruter!

 

Løsningen er enkel. Vi må spille E K D i hjerter med avkast av nords siste kløver! Så frir vi oss bare med ruter i neste stikk!

 

Motparten kommer inn i ruter, men kan ikke lengre true oss med kløver da det blir til dobbeltrenons.

 

Enkelt? Men i Lyngdal var det et mindretall som vant sine 10 stikk.

 

Hele spillet så slik ut og var litt skummelt med trumfen 4-1. det var viktig selv med hjerter i utspill å angripe ruteren før man tar ut trumfen, samt å kaste blindemanns kløver på E K D i hjerter!

 

Egil Feby vant sammen med Rolf Karila NM PAR i 1969. Historien om de to «underdogs» fra nord er spennende. De ble bare nr 9 i den lokale NM kvalifiseringen og satt hjemme i Vadsø uten NM Planer da en av de kvalifiserte ble syk. Karila var kretsleder og måtte ordne med erstattere. Etter hvert som både nr 2, 3 og 4 på lista takket nei kom finalen og banket på. Og jaggu ble det slik at ingen av de 8 foran på listen kunne stille. Slik ble det NM tur på Feby-Karila. Finalen ble en klassiker hvor gutta kjempet i teten og med en solid avslutning hentet gullet. Dette er for øvrig det eneste gullet i NM PAR som har gått til Finnmark!

 

Jeg traff Karila som aktiv spiller i BK Hein (Hamar), og kunne se han hadde god sving på kortene. Karila spilte 7 finaler i NM Par, den siste i 1995. Feby flyttet sørover og fikk etter hvert 5 finaler i NM PAR. Alf Helge Jensen skrev en flott artikkel i Finnmarken om Karila da han var på hjemmlige trakter i fjor sommer. Du kan lese artikkelen HER.

 

Jeg kom over dette flotte spillet fra seriemesterskapet på 80-tallet med Egil Feby som spillefører. Det håndterte han rett så greit.

 

Eksakt meldingsforløp er ikke kjent, men Nord åpnet 1♠ og vest fikk meldt av begge minor på et tidspunkt. Feby i SYD ble til slutt spillefører i 6♥.

 

Ruter i utspill løp til damen og esset. Spar til kongen ble fulgt av ruter til stjeling og nok en spar gikk til esset. Kløver til esset ble fulgt av kløver til stjeling før nok en ruter gikk til stjeling på hånden.

Nå spilte Feby med «åpne kort» da han fortsatte med kløver til stjeling med damen før en spar ble stjålet lavt på hånden. Neste kløver ble stjålet med trumf ess.

 

Posisjonen ser dere til høyre.

 

Nå spilte Feby spar fra nord, øst trumfet med tieren, men Feby i syd kastet da kløveren.

 

Dermed satt han igjen med K 9 i trumf over østs kn 7 og fikk oppspill i finessen for hjemgang.

 

 

Video-intervju med ett av de store favorittparene i årets NM PAR er nå publisert.

 

Se intervjuet HER

 

Det er bare å følge med, flere intervjuet kommer...

Espen Kvam - Terje Lie vant i '98

NM PAR arrangeres i Kristiansand og begynner å ta form og nå er hjemmesiden oppdatert med deltagere og rangering.

 

Det vil komme nye drypp fremover så følg med HER

 

For de av dere som ønsker å oppleve NM FINALEN men ikke er kvalifisert håper jeg lørdagsturneringen PER OVE SCHEI MINNETURNERING kan være av interesse. Alle er invitert til å delta på NM BANKETT lørdag kveld og alle kan benytte seg av tilbudet til NM FINALISTENE for overnatting på finalehotellet Clarion Ernst Hotell. Kontakt redaktøren for bestilling.

 

Om litt kommer det et video-intervju med de største favorittene til å vinne årets finale.

 

Tidligere artikler finner du i ARKIV eller de aller siste HER