MSIBT Pro/Am | Sorry makker

Nok en gang arrangerte Kurt-Ove Thomassen auksjons turnering til inntekt for juniorene. Jeg må bare bøye med i støvet for den innsatsen det legges ned og hva de klarer å få til. Trampeklapp herfra til kurt-Ove og hans medhjelpere.

Jeg fikk spille med Skotten Steve Levinson som de siste 30 årene har hatt tilhold i Florida. Steve er en engasjert og dyktig bridgespiller, som til daglig flytter på aksjer for en «neve dollar». Det er sjelden kjedelig når Steve er ved det grønne bord.

Dessverre var jeg ikke god nok denne gangen og vi havnet litt nede på resultatlisten. Dette spillet skilte topp-bunn for vår del, kanskje du hadde vært et bedre valg av makker for Steve og sikrer hjemgang?

Steve er en killer i meldeboksen, dette spillet var intet unntak. 10 stikk med hjerter som trumf kan jo se ut til å være litt i overkant, men du skal vel ikke gi opp.

Vests utspill er kløver 5 (norsk fordeling), hva tenker du?

Nesten alltid er slike utspill ærlige, for å kunne vinne denne kontrakten må det etableres inntak hos syd og noen finesser må gå bra. En mulighet er i kløver, så da håper vi øst har esset og ber om kongen, ganske riktig øst stikker med ess.

Nå kommer spar 2 i retur, 7, ess og 3. Vest spiller tilbake spar 5, 9, dame og 10. i neste stikk kommer kløver 2 fra øst til din dame.

Ja, da skal resten av stikkene vinnes, har du en mulighet?

Joda, her må både finessen i hjerter og ruter ordne seg, men det er ikke flere inntak hos syd.

Basert på meldinger og motspill så langt tyder det på at vest har 4-4 i spar og kløver. Du vet også at begge de røde kongene er hos vest hvis han skal ha til en åpningsmelding.

Så da er det vel en løsning hvis vest har fordelingen 4-2-4-4. Da spiller du LITEN hjerter fra hånden til knekten. Tar for hjerter ess, vest må følge med kongen, spiller hjerter 6 til tieren på håden og avslutter med ruter knekt som sikrer kontrakt når finessen i ruter også ordner seg.

Men neitakk, kortene så ut som dette

Det var nesten, vest hadde dessverre motsatt kombinasjon i de røde fargene enn håpet. Så da ble det 2 beiter når vest selvsagt spilte mer kløver etter å ha kommet inn på trumf konge.

Men den våkne leser ser kanskje min grove feil i spilleføringen?

Motspillet kunne nektet meg å vinne kontrakten, men det klarte de ikke, ser du hvilken feil de gjorde og hvordan jeg kunne tatt nytte av den?

Løsningen er enkel, men «unaturlig» å tenke på

Når motspillet vridde spar til esset skulle jeg KASTA KONGEN. Det sikrer inntak på knekt. Ut fra meldingene vet jeg spar er fordelt 4-3 og det er veldig sannsynlig at øst har vridd spar 2 fra damen, altså får jeg 2 inntak på hånden og vil da ha mulighet til å spille hjerter 10 fra hånden i første trumfrunde, ta ut trumfen og spille spar mot knekt 10 som sikrer inntak til å fullføre med ruterfinessen!

Hvis motspillet bare spiller kløver i annet stikk vil det ikke nytte. Jeg kan vinne med kløver dame, spille hjerter 10, ta ut trumfen og spille spar konge fra blindemann, men den kan motspillet la beholde stikket. Neste spar vinner de, tar for enda et sparstikk og frir seg med kløver som låser meg hos blindemann.