Julequiz | expert | løsning

oppgaven var:

Meldingene endte på 5-trinnet etter at øst hadde vært innpå. En kløver spilles ut fra øst, den går til knekt, konge og trumf.

Ser du en mulighet for å vinne 11 stikk?

løsning

Spillet så ut som dette

For å vinne kontrakten må øst ha 8-kort kløver, singleton hjerter og damen tredje i ruter. Alternativt renons i hjerter og 2-kort spar.

Kløver 4, knekt, konge og trumf følges av spar konge, spar til 10 og spar ess. Nå spilles ruter til knekt fulgt av spar dame.

Hjerter ess, Ruter konge og ruter til ess blir så fulgt av den trettende ruteren, posisjonen har nå blitt denne

En liten kløver spilles fra nord, øst kommer inn på nieren og kan ta for kløver ess, men må så spille kløver 10 til damen som gir spillefører det ellevte stikket!

Spillet dukket opp i Nationals i Atlanta i november. Dessverre satt ikke ruter dame hos øst, så spilleføringen førte ikke frem, men en fin oppgave passet det som.

Godt nytt år!