Prøve i motspill og spilleføring

ja er det ikke alltid det vi må kjempe med, disse prøvene vi settes på som spillefører eller motspiller ved det grønne bord.

Dette spillet er hentet fra en internasjonal lagkamp, flinke spillere i alle posisjoner og alle sviktet. Men du er vel skarpere?

Ruter i utspill vinner syd med konge, ser du en fair mulighet for å vinne kontrakten når du ser NS sine hender?

Spillefører prøvde en grei variant da fortsettelsen var ruter ess, spar ess og spar til kongen. Dessverre var trumfen 4-1. Men spillefører ga ikke opp og kastet en hjerter på ruter dame fulgt av kløver 10, øst la i knekt til dame og trumf.

Posisjonen var blitt denne

Vest tok også for spar dame før han fridde seg med ruter 10 som syd trumfet. Syd så ikke løsningen og spilte nå en liten kløver til øst som kunne fri seg med hjerter, dermed ble syd nødt til å gi øst enda et stikk i kløver for beit.

MEN var det ikke en mulighet her da tro? Posisjonen var blitt denne

hva skal øst kaste hvis syd tar for spar knekt og kaster en hjerter fra nord?

kaster øst kløver spiller syd bare kløver ess og ny kløver som setter opp det tiende stikket i kløver.

Altså kaster vest hjerter. Men da tar syd for hjerter ess fulgt av en liten kløver til 9 og konge, dermed må øst spille tilbake fra 8 5 til spilleførers Ess 6 kombinasjon for finesse og 10 stikk!

Du ser kanskje feilen i motspillet?

Helt riktig, vest skulle spilt hjerter konge etter spar dame, det tar vekk skvisen mot øst