En liten spilleprøve

En liten spilleprøve i dag. Hentet fra øverste nivå så da passer vel du godt inn?

Dette er hva du som SYD ser

Meldingene gikk som dette

Ja du skulle vel ønsket du var kommet i 3N som kanskje har bedre sjanser, men nå spiller du altså 5 kløver doblet.

Vest spiller ut hjerter ess, øst følger med hjerter 7 og vest vrir en liten kløver hvorpå øst følger med toeren.

Vest har prøver selvsagt å ta vekk sparstjelingene fra blindemann, det betyr at din første spilleplan hvor du kunne stjele to spar hos nord utgår.

Ser du en annen mulighet for hjemgang?

Ruterfargen kan vel på en god dag gi noen stikk? Hva om vest har singleton knekt eller konge, evt begge to?

Du må derfor ta ut trumfen, vest har 3-kort og øst kaster et par hjerter. Så spiller du ruter dame, vest følger med ruter knekt!

Da retter du deg vel opp i stolen! Damen stikkes med esset så spiller du ruter 10, når øst følger lavt kaster du en spar. Dermed har du satt opp ruterstikk hos nord mens K D i spar gir inntak. Motspillet får for spar ess og hjerter ess, men resten og 11 totalt går til deg som vinner 750 poeng.

MEN vent litt, er du så sikker på at det var slik kortene var fordelt?

Neida, kortene så ut som dette

VEST hadde funnet et briljant motspill da han valgte å ikke stikke ruter dame med konge, men heller fulgte med knekten. Hvis vest hadde stukket med kongen kunne du valgt å spille på fordelingen 4-4-2-3 hos vest og stålet en ruter som droppet knekten og vunnet din kontrakt. Men når vest valgte å ikke stikke ruter dame fikk du en umulig oppgave.

Eller fant du ut av det før du så alle kortene?