Legender | Knut Skaug fra 1955

gull nmlag 1972_EgilRønneberg_OddLarsson_OddKristiansen_KnutSkaug_FinnWindsnes

I 1955 var iveren etter å spille bridge stor. Knut Skaug var en av våre beste spillere og vant dette året parfinalen med makker Eilif Andersen. Det ble etter hvert 6 norgesmesterskap på Skaug samt at han representerte Norge internasjonalt.

Dette spillet er hentet fra en parfinalen i 1955, Skaug var både frekk i meldingene og nådeløs i sin spilleføring, akkurat slik man må være for å vinne NM par.

Skaug som syd ville ikke la motparten spille 1NT og tok en kalkulert risiko da han meldte 2 hjerter på sin 4-kortfarge.

nå ser det ut som han må tape 3 stikk i kløver, 2 i ruter og 1 i spar. Men motspillet måtte gjette og ga Skaug den sjansen han trengte.

Vest startet motspillet med ess-konge i kløver og vridde spar 10 som løp rundt til knekten. Skaug spilte kløver tilbake til vest. Vest spilte spar 4, 5, 8 og ess. Nå tok Skaug ut trumfen i tre runder og var inne hos syd.

Han leste kortene perfekt. For å vinne sin kontrakt måtte øst ha to ruterhonnører, Skaug kunne da se at øst kom under press og spilte derfor sin siste trumf, vest kastet ruter, det samme gjorde nord, men hva skulle øst kaste i denne posisjonen:

Hvis øst kaster spar fortsetter Skaug med spar og setter opp sitt åttende stikk i den fargen. Derfor kastet øst en ruter. Men det gikk ikke så mye bedre. Da spilte bare Skaug ruter til ess og ruter. Hvis vest lot øst beholde ruterstikket måtte han gi nord stikk for spar dame, hvis vest stakk over med kongen vokste syds ruter 9 til stikk.

Flott spilt av en spiller av særlig høy klasse.

for å beite kontrakten måtte motspillet angrepet ruter tidligere