EM | Grude i form

EM er i gang og Norge fikk en fin start med seire mot to sterke motstandere i Danmark og Sveits. Jeg har troen på Norge i år og regner de som en av de aller største favoritten, jeg blir overrasket hvis det ikke blir medalje på Norge.

56th European Team Championships (eurobridge.org)

Fra kampen mot Sveits kommer dette spillet hvor Tor Eivind Grude tenkte seg godt om i første stikk og ble rikelig betalt.

2 NT fortalte om hjerter og ruter, resten var ganske naturlig.

Vest spilte ut hjerter ess som Grude trumfet. Hvordan ville du spilt kontrakten?

Grude ga det et par sekunder og gikk nok igjennom hvordan dette kunne sitte. Han regnet at vest fort var renons i spar med sin 5 hjerter melding og pass på 5 spar, så da har vel øst to trumfstikk også truer det to ruterstikk ved et gjennomspill.

Grude tok det onde ved roten, han spilte like greit kløver fra topp og kastet ruter hos nord, det ble suksess da kortene satt fordelt som dette

Øst kunne trumfe den fjerde kløveren, men nå hadde Grude kvittet seg med ruterne og motspillet fikk bare 2 stikk i trumf, enten ved at nord hånd var god eller at hjerterne kunne trumfes på hånden.

Ikke vanskelig, men mange av oss hadde vel spilt en spar til kongen i annet stikk og gått en beit?

ved det andre bordet spilte Sveits 4 spar udoblet for 5 imp til Norge.