Sladret i meldingene

Meldekonvensjoner kan gjøre makkers valg i melding og motsspill enkelt, men det kan av og til gi spillefører den opplysningen som gir hjemgang.

På dette spillet fikk spillefører vite det som skulle til

2 hjerter var konstruktiv og fortalte om 9-11 poeng og 6-kort hjerter.

Hjerter 5 i utspill gikk via knekt fra øst til kongen hos syd.  Basert på meldingene kunne spillefører nå plassere konge-dame i kløver hos vest for å gi nok poeng til åpningsmeldingen. Hvis ruter er 2-2 hos motparten kan spillefører ta to runder trumf, spille hjerter til ess, hjerter til stjeling, spar til konge, spar ess og spar til stjeling fulgt av en liten kløver som da spiller inn vest.

Men på ess-konge i ruter kastet vest en hjerter, spillefører fortsatte med ruter til damen og vest kastet nok en hjerter. Nå fulgte hjerter til ess, øst fulgte med hjerter og en hjerter til stjeling hvorpå øst kastet spar.

Det betyr at vest har startet med 3-6-1-3 eller 2-6-1-4. Kan vi vinne kontrakten nå hvis vest har konge-dame i kløver?

Hvis vi stjeler en spar har ikke lengre syd igjen trumf og innspillet feiler. Men tell poengene til vest på nytt. Han har hjerter dame, kløver konge og kløver dame for 7 poeng, må han ikke også ha spar dame?

Løsningen ble å spille spar til KNEKT! Kortene så nemlig ut som dette

Nå kan du ta for ess-konge i spar med avkast av kløver hos syd.

Posisjonen har nå blitt denne

Du spiller kløver til nieren, vest vinner med damen, men må enten spille kløver tilbake fra K 5 eller hjerter som gir deg et avkast og stjeling for hjemgang.