Et innspill i julen

I dag har du og din robot makker meldt langt utenfor normalen, men en spennende kontrakt ble det som du da altså skal spille. Scoringsformen er IMP, vinner du din kontrakt?

Vest spiller ut hjerter 3, 6, dame og ess. Kløver dame, 6, 3, ess. Spar 9 i retur går via 10 til konge og liten. Vest fortsetter med spar til din dame.

En opptelling viser 2 stikk i spar, 2 i hjerter og 3 i kløver for 7, altså må du dra ut 2 stikk til, ser du veien?

__________________________________

Etter meldingene kan du være ganske trygg på at vest har 5-5 i major (øst ville passet 2 hjerter med 4-kort). Det gir øst fordelingen 3-3-4-3. Du kan også plassere øst med ruter ess. Utspillet tydet på at hjerter knekt kan være hos vest.

Det betyr at en finesse i hjerter gir det åttende stikket, men kan du håndtere at øst har all ruter bak kongen?

Jada, det er her et aldri så lite innspill kommer til unnsetning. For å klare det må vi renske øst for frikort utenom ruter.

Du spiller der for hjerter til tieren, det går fint. Kortene så nemlig ut som dette

Neste trekk er hjerter konge, kløver konge og kløver. Du kommer inn hos syd og henter kløver og spar ess frem til følgende posisjon

Nå spiller du ruter, hvis vest følger lavt ber du om tieren. Øst kan stikke med knekt, men er nå innspilt, og må gi deg stikk for ruter konge som da sikrer hjemgang.

jada, vest skulle kanskje klart å svinge ruter da han kom inn på spar konge, men alle er ikke like skarpe i motspillet som du kjære leser 🙂