Klassemotspill i VM finalen

Av og til er det de små spillene som skiller de virkelig gode spillerne fra de gode. Dette spillet er hentet fra VM finalen, det er andre av seks sett og kampen om VM tittelen er helt åpen.

Meldingene gikk naturlig hvor øst redoblet for å vise 3-kort spar og Geir Helgemo hoppet til 3 ruter som invitt til utgang.

Ved det andre bordet meldte Norge 3spar av vest. Motspillet startet med ess, konge og ny ruter. Kløver stakk nord med ess og spilte mer kløver. Nå kunne syd spille ruter når han kom inn på spar ess og det forfremmet nords trumf knekt til motspillets femte stikk for en beit.

Mot Geir Helgemo spilte vest ut hjerter knekt, øst stakk med kongen fulgt av hjerter ess og hjerter til stjeling hos vest.

Men hva skulle vest spille tilbake?

Kløver slipper spillefører til kongen, men nå forsvinner håndens spartaper på den godspilte kløveren. Spar konge går ikke så mye bedre, da vinner syd med ess, tar ut trumf og spiller spar mot knekt som setter opp avkast for kløver.

Drijver fant løsningen, han spilte LITEN spar!

Helgemo så ned på spar 9 og spilte med oddsen da han ba om liten, tieren fra øst måtte han stikke med ess. Men da kløverfinessen ikke fungerte ble det stikk for kløver konge og spar konge til motspillet for en beit.

Motspillet til Drijver var bra, men han kombinerte bare sine sjanser. Brink spilte hjerterstikkene i en rekkefølge som indikerte at han ikke hadde noe i spar. Helgemo hadde vist frem 4-kort hjerter og 5-kort ruter, da var eneste sjanse for beit 2-2 i de sorte fargene. Det var vel ikke helt umulig at Brink kunne ha spar ess og spilte feil lavinthal i hjerter, men dog lite sannsynlig.