En Djevel unnslapp i VM

Fra finalen i årets VM kommer dette spillet hvor en Dansk spiller fikk skryt for å vinne sin kontrakt. Men var han så veldig flink?

Min venn Harald Gjellestad liker å analysere spillene litt dypere enn de fleste av oss, på dette spillet belyser han en spilleplan som hadde passet perfekt inn i en VM finale.

Vest spilte ut en liten spar, knekten vant første stikk. Den Danske spillefører tok ut trumfen og fikk kastet de to små hjerterne fra hånden på spar. Nå gjettet han riktig i kløver og tok finessen igjennom spilleren som faktisk hadde kløver knekt. 920 var en fin score og hederlig omtale ventet i bridgespaltene.

MEN, var det ikke en langt bedre plan, ser du den?

Etter at vest har åpnet kan du plassere kortene, vest må vel ha spar konge, hjerter konge og kløver ess for sin åpningsmelding. Løsningen er at du må hente frem spillemåten som heter «Devils Coup».

Kortene så ut som dette:

I første stikk kaster du en KLØVER fra hånden!

Nå tar du ut trumfen i to runder (beholder kongen hos nord) fulgt av en liten kløver fra K 9 mot D 10 2. Hva skal vest gjøre nå?

Hvis vest stikker med esset får du to avkast, på kløver dame og spar ess, hvorpå du kaster håndens to små hjerter.

Altså må vest spille liten kløver, men da vinner du med damen. Kaster kløver konge på spar ess og vinner din kontrakt ved å spille hjerter ess og hjerter mot damen. Vest får for hjerter konge, men kløveren har forsvunnet.

Devils Coup er navnet fordi vest rett og slett må velge mellom pest eller kolera! Vinner han for kløver ess setter det opp et avkast for spillefører og følger han lavt forsvinner kløverstikket!

Godt analysert av Harald, et skikkelig fint spill som dessverre ikke ble gjennomført i årets VM.