Oppgave fra VM

Var Semifinalen i VM kommer dette spillet hvor en god gammal kjenning dukket opp, men du hadde vel ikke falt for denne?

Det ble en veldig hardmeldt utgang. Utspillet fra vest er kløver 6, 10, ess og 3. kløver 5 tilbake vinner du med damen, vest følger med kløver 2. ØV spiller ut norsk fordeling så du vet kløver er fordelt 4-4.

Uten inntak hos nord og i stikknød må du angripe ruter for å bygge ditt niende stikk, du spiller derfor ruter konge, øst vinner med ess og spiller kløver til kongen, du kaster en hjerter fra hånden.

Nå spiller du liten spar, øst følger med kongen og du vinner med ess. God nyheter, nå har du sjansen på 5 stikk i spar som sammen med to i kløver, ett i hjerter og ett i ruter gir 9 og hjemgang.

I neste stikk spiller du spar 3, vest følger med syveren.

Da har du valget, tar du finessen med åtteren og satser på at sparen er fordelt 10xxx – K eller spiller du knekten og satser på at vest prøver å lure deg ved at trumfen er fordelt xxx – K 10.

I semifinalen i VM kan du regne med at vest som oftest vil spille kongen fra K 10, så dette er så absolutt et reelt spørsmål.

Uten spar 8 hos nord hadde vi ikke hatt noen annet å spille på enn K 10 hos øst, planen var vel å spille liten spar til nieren, bruke ruter som inntak til å tå ny finesse.

Spørsmålet er om du skal la spar 8 påvirke din plan, eller om det er riktig å følge planen uten spar 8.

Har du tatt ditt valg?  Kortene så ut som dette

I VM ødela spillefører varianten da han ba om spar knekt i første runde, så vi vet ikke om øst ville lagt i kongen og vi vet da ikke om spillefører ville toppet ut tieren eller tatt kappen.

Men du besto vel prøven og spilte liten til knekt?