Lekker spilleføring av Madala

Augustin Madala er en av verdens beste spillere. Han spilte flere år på det Italienske landslaget, men er fra Argentina og bor i Buenos Aires. Hans faste makker er Dennis Bilde og sammen utgjør de et av verdens mest respekterte makkerpar.

Se Madala i aksjon på dette spillet. Du er syd og dette er hva du ser

Barnet Shenkin i vest spiller ut hjerter 7 som er «invitt» som du vinner med kongen.

Det ser jo ut som du vinner din kontrakt hvis sparfargen bare gir 3 tapere og du ikke ender opp med en taper i ruter.

Med ruter i utspill ville du kanskje stukket med ess og spilte 3 runder kløver med avkast av ruter. Men nå har du det ikke så travelt. Hva tror du Madala gjorde?

Han «sikret» seg mot den eneste 4-1 sitsen i trumf han kunne håndtere, Madala spilte SPAR KNEKT i annet stikk!

Madala traff blinken, spillet så ut som dette

Vest måtte følge med tieren og nå var det ikke noe motspillet kunne gjøre, det ble 3 trumfstikk på øst, men Madala kunne ikke stoppes fra å vinne sine 10 stikk.

I lukket rom ble det en system gevinst på Brekka-Grude

  • 2 kløver = 17-20 Balansert
  • 2 spar = overføring til 2 NT

Det ble ikke særlig heldig for den franske spilleren Robert å legge til en utspillsdirigerende dobling av 2 spar. Nå forsvant 4-4 tilpasningen i spar for Nord-Syd og slik kortene var fordelt ble sluttkontrakten 3 NT som var et tryggere sted å spille.

Spar 10 i utspill vant øst med damen og vridde kløver. Geir vant med esset, tok for ess-konge i hjerter og spilte spar. Dermed satte han opp det tiende stikket i spar og kunne notere vunnet utgang for et uavgjort spill.