Kaninen leker med Bocchi

La oss ta turen til Summer Nationals som ble spilt i Chicago. Med Geir «kaninen» Brekka som hovedperson mot selveste Norberto Bocchi som motspiller.

Bocchi spilte ut ruter 2 som ble vunnet med ruter dame. En liten spar fra nord trakk liten fra øst og kaninen trumfet på hånden. I neste stikk fulgte kløver til 6, 8 og dame. Øst fortsatte med ruter til håndens ess. En hjerter ble stjålet og nå var kaninen kommet frem til spillets avgjørende øyeblikk.

Kaninen kunne nå telle sine stikk. En stjeling i hjerter, 5 ruterstikk og 4 kløverstikk ga bare 10, altså måtte han få 2 stikk til i spar. Og hva var sjansen for å få det til, jo nettopp at sparen var fordelt 6-2 hos motparten med esset doubleton! Kaninen spilte derfor liten spar, øst fulgt med ess og syd trumfet. Nå ble trumfen tatt ut før kaninen kunne forlange sine 12 stikk ved å spille kløver til ess for å se at også den fargen ble løst på beste måte.

Et aldri så lite utrolig spill vel gjennomført av kaninen som var med og sikret avansement for Scorway i Spingold.