Helgemo møter Zia

Fra World Bridge Series har vi fått servert topp spilling i beste sendetid. Jeg bakspilte den finalen for par i åpen klasse noen runder og til min glede skulle Helgemo spille mot Zia. Helgemo-Nystrøm stratet finalen svakt med under middels etter første sesjon, men nå kom det litt glid og da vet vi Helgemo henter massevis av poeng.

På det første spillet ble det fin score til våre nordiske venner

2 NT var michaels cue-bid og forteller om minst 5-5 i hjerter + kløver. Zia hoppet selvsagt til utgang og nå gjorde Helgemo en fornuftig vurdering da han passet. 5 spar doblet ville tapt 5 stikk (ess-konge i ruter, ruter til stjeling, kløver ess og hjerter konge) for 800 til motparten.

Helgemo spilte ut spar konge og vridde til trumf. Zia vant på hånden og spilte hjerter, Helgemo la liten med Zia gikk opp med kongen. Dermed vant han sin kontrakt, motspillet fikk kun for de to essene.

Fint spilt av Zia, men også godt vurdert av Helgemo som satt stille i meldeboksen!

Neste spill var også interessant. Finalistene valgte forskjellige løsninger, la oss se hva du ville valgt?

Dobler du opplysende eller melder du inn med 5-kort major?

MTV åpner med pass, din makker melder pass og Zia til høyre åpner med 1 spar. Dobler du opplysende eller melder du inn 2 hjerter?

Dette er en del av meldeteorien hvor du vil få forskjellige svar fra ekspertene. Erfaringsmessig har jeg brent meg noen ganger når jeg har valgt å doble opplysende med 5kort major. Det blir vanskelig å finne 5-3 tilpass uten at makker tror du har en tilleggshånd.

Dette er en litt annen situasjon hvor din makker har åpnet med pass. Nå er det kanskje delkontrakt dere kjemper om, og husk det er parturnering du spiller!

Spillet så ut som dette

Som vi ser valgte Helgemo å doble opplysende (jeg tar et lite forbehold om at BBO har skrevet feil navn, Helgemo pleier normalt å være syd). Da forsvant 5-3 tilpasningen i hjerter. Men det var en god dobling av 3 spar som berget spillet likevel.

utgang i hjerter vinnes greit og i 3 spar fikk gutta inn 2 beit for 300. De kom nok da litt midt i scoren hvor halvparten meldte 4 hjerter og halvparten stoppet i delkontrakt.

Ved et bord gikk meldingene som følger frem til 4 hjerter:

Det ble suksess å melde inn 2 hjerter i stedet for å doble opplysende denne gangen.