Fin slem i VM finalen for par

Dette var et spennende spill i VM finalen for åpent par.

Det franske topparet Bessis-Lorenzini fikk presset saften ut av meldeboksen og fant frem til en spennende sluttkontrakt.

Hjerter dame i utspill vant spillefører med ess fulgt av spar konge og spar til ess som ga nyheten om mulig trumftaper.

Lorenzini løste floken greit da han ba om RUTER DAME og kastet kløver fra hånden når øst la liten. Ruter knekt i neste stikk trakk konge og trumf.

Nå var kontrakten greit hjemme ved å spille spar dame og ny spar. Nords hjerter konge er inntak til ruterfargen og kontrakten vinnes enkelt.

Men Lorenzini var litt mer kunstnerisk da han fortsatte med kløver ess, hjerter til konge og ruter fra topp. Ettersom øst måtte følge to ganger var kontrakten sikret og 980 kunne noteres for en toppscore.