Spill med Barnet

Nylig var jeg i USA og spilte det Amerikanske sommer mesterskapet på lag med Steve Levinson, Barnet Shenkin og Geir Brekka. Det ble en fin tur, mange flotte spill og spennende kamper.

Dette spillet er hentet fra kvartfinalen mellom Zimmermann og Rogoff, hvor vi kom til å diskutere hva som er beste spilleplan. Barnet Shenkin er en av de absolutt beste spilleførere jeg kjenner og analysene er skarpe hvor han ikke er redd for å tråkke litt utenfor de tradisjonelle løsninger.

Hvordan ville du spilt kontrakten med ruter i utspill?

En rask opptelling viser at du har 4 stikk i hjerter og 2 stikk i ruter. Er kløveren fordelt 3-3 eller 10 9 faller har du dine 3 manglende stikk der. I spar kan du satse på at nord har damen ved å seile knekten, men da må damen ikke være sammen med 4-kort i lengde.

Det er også en mulighet at nord bare har ett av essene slik at du ved å ta vekk riktig ess i annet stikk vinner din kontrakt.

Vel, så hva tenker du er beste løsning?

Mens du tenker kan vi se hva som faktisk ble spilt ved de aktuelle bordene, spillet så ut som dette

Saxe fikk ruter i utspill som løp rundt til kongen på hånden. Han spilte nå kløver konge som syd vant med ess og spilte ny ruter. Nord vant med ruter ess og satte opp ruterstikkene mens spar ess var intakt. Når kløverfargen ikke ga mer enn 2 stikk ble det ett stikk for lite og en beit.

Klukowski vant ruter i utspill med knekten og spilte spar knekt. Rogoff trodde ruteren kunne være 2-2 hos øst-vest så han stakk med spar ess og tok for ruter ess. Dessverre for Rogoff hadde han nå ødelagt forbindelsene og sto uten inntak til den godspilte ruterfargen. Klukowski spilte spar til tieren, men ettersom syd også hadde kløver ess ble det bare 4 stikk på motspillet og hjemgang til lag Zimmermann.

Men hva er så beste spilleplan egentlig?

Jeg tenkte først jeg ønsket å spille kløver fra vest mot K kn x i tilfelle nord kunne ha esset singleton eller annen. Men så har vi litt for få overganger til vest til at vi både kan spille kløver 2 ganger mot øst og samtidig hente den godspilte kløveren!

Barnet kom med en bedre løsning:

Vinn utspillet hos øst og spill LITEN KLØVER mot damen. Hvis damen taper til esset hos nord må vi håpe kløveren fortsatt gir 3 stikk, evt satse på at spar ess er hos syd og spar dame hos nord. Hvis syd hopper opp på kløver ess for spille ruter vinner vi kontrakten med 3 stikk i kløver.

Men hva om kløverdame vinner stikket, hvordan kan du være sikker på at det er syd som har esset og ikke nord som lasjerer for å bevare inntaket sitt?

Barnet så litt skuffet på meg med sitt funderende blikk med hodet lett på skrå, denne gang med et smil;

Tablefeeling my friend, i would know after the trick based on how they act

Barnet Shenkin

var det enkle svar fra den gamle mesterspilleren Barnet Shenkin.

Så da måtte jeg vel bare gi meg, en fin løsning som øker muligheten for suksess og i alle fall bedre enn de to aktuelle spilleførere som begge satset alt på et kort uten å kombinere sine sjanser.