Et spennende spill

Et spill kan ha mange finesser og når du studerer spillet i etterkant kan det være at nye muligheter oppdages. Dette spillet var svært spennende fra World Bridge Tour.

La oss først sette deg på prøve i motspill. Du spiller ut trumf, 10, 8, 3. Spar 7, 3, konge og ess blir fulgt av en ny trumf til 2, ruter 2 og konge. Spillefører spiller en liten spar til trumf, øst følger med spar 4. hjerter ess tar ut din siste trumf, både øst og spillefører kaster en liten ruter.

Nok en trumf spilles fra nord, øst kaster sin tredje ruter (2-4-3) og spillefører kaster spar 10, men hva kaster du som vest?

Det ser vel ut som en kløver ikke kan være galt å la gå, nå følger nok en trumf hvorpå nord kaster en spar, øst ruter knekt og hva gjør du nå da?

Jeg håper du kastet en ruter, hvis ikke har du akkurat falt for en svindel, kortene så ut som dette

Spar 10 kunne kanskje se ut som syd hadde lengde i ruter og bare 3 spar, men syd kunne se at han ikke rakk å sette opp sparfargen for det tiende stikket hvis ikke motspiller med 4-kort spar kastet en spar. Og det var akkurat det som skjedde. Vest ble forledet og kastet spar. Dermed fulgte kløver til ess, spar til stjeling, kløver til konge og spar 9 som nå var godspilt for det tiende stikk og hjemgang.

Vest var dyktig som startet motspillet med trumf. Ved mange bord tok motspillet ess-konge i ruter fulgt av spar til ni og knekt. Nå vridde vest trumf, men da kunne spillefører sette opp en flott trumfskvis når alle trumfen ble trukket til buns til denne posisjonen

Som du ser har vest et kort mer enn de andre og skal finne et avkast når den siste trumfen ble spilt fra nord.

Kaster vest kløver følger to runder kløver som feller damen, spar til trumf og kløver knekt vinner kontrakt.

Kaster vest spar blir fortsettelsen kløver til konge, spar til trumf som godspiller den fargen, kløver til ess og den godspilte spar 9 for hjemgang.