World Bridge Series – Store spill i sving første dag

World Bridge Series arrangeres hvert fjerde år og kalles mer folkelig for åpent VM i bridge. Her kan du fritt melde deg på og det konkurreres i åpen, damer og mix klassene.

Den første uken konkurreres det i åpen og dameklassene.

Jeg brukte en rolig lørdag til å bakspille litt, og det tok ikke lang tid før noen av verdens antatt sterkeste spillere gebynte å legge egg i kurven, se bare her

Spar dame i utspill ble vunnet med ess fulgt av kløver til dame, kløver ess med avkast av ruter og kløver 4 med avkast av nok en ruter, øst la liten slik at vest kom inn på nieren.

Det blinker vel rimelig tungt at spillefører har planlagt å stjele en ruter eller to slik at man burde vri trumf, da vinner øst med ess og spiller mer trumf slik at Robson bare får stjålet en ruter og går en beit. Men vest fortsatte med ruter!

Da var ikke Andy Robson særlig nådig når han trumfet, spilte spar til trumf med kongen fulgt av ruter til trumf med åtteren og trumf knekt!

Øst kunne ta for hjerter ess, men resten av stikkene gikk til Robson for +850 i protokollen!

Ved det andre bordet skjedde det noe nesten like dumt i motspill mot 3 NT av øst.

Hjerter i utspill gikk til knekt hos nord og ess hos øst som nå hentet ruterstikkene frem til følgende posisjon

Spar ble spilt til ess, knekt og hva skulle syd kaste?

Makker hadde kastet styrke i spar men ingen hjerter eller kløver. Kunne det være slik at spilleføres hånd var

  • K
  • 982

slik at syd må kaste en hjerter eller måtte makker ha igjen en hjerter slik at kløver dame var riktig avkast?

Uansett var det vel safe å kaste en hjerter. Makker har da kløver å spille tilbake? Men neida, nord fortsatte med hjerter og dermed måtte syd gi spillefører det siste stikket for vunnet kontrakt på kløver konge!

Det hadde ikke vært så vanskelig for nord å kaste hjerter 8 litt før i spillet som ville gitt syd alle opplysninger om fordelingen og tatt vekk det «lille» problemet som nå tråkket på kontrakten. Bridge handler om å gjøre det enkelt for makker, på dette spillet tror jeg nord glemte nettopp det!