Spilleprøve fra WBT Lillehammer

World Bridge Tour har blitt en suksess med sterk International deltagelse. Anført av Thomas Charlsen har WBT gjort en flott jobb, dette må vi håpe blir et fast tilbud på turneringsfronten.

Følg turneirngen: WBT Masters Lillehammer (wbtresults.org)

Fra turneringen skal du få denne spilleprøven. Det er lagkamp og du spiller selvsagt utgang.

Etter at nord overførte til hjerter fikk øst doblet for å vise ruter og vest støttet. Syd ble spillefører og det var ikke det beste når ruter 5 kom i utspill fra vest til kongen og ess. Øst tok for ruter dame, vest fulgte med ruter 2 og øst vridde kløver 6 til ditt ess og toeren fra vest. På to runder hjerter faller damen fra vest. Øst kaster en ruter.

Nå spiller du hjerter til 10 og spar til dame som vinner stikk. Hvordan tenker du kontrakten kan vinnes herfra?

Etter at motparten hentet to stikk i ruter må du altså unngå to tapere i spar. Det ordner seg hvis du kan kaste en spar på kløver, enten ved å finesse med knekten eller å prøve å trumf ut damen annen eller tredje. Du kan også satse på at vest har startet med esset doubleton i spar og spille liten spar fra begge hender.

Eller finnes det enda en mulighet?

Den aktuelle spillefører spilte kløver konge og kløver til stjeling, damen falt ikke og da fortsatte han med liten spar fra begge hender. Det ble to tapere i spar og en beit når kortene så ut som dette.

Men slik meldinger og spill hadde gått var det kanskje mulig å spille på at vest hadde nettopp spar ess og kløver dame?

Spillefører kunne fortsatt med sine hjerterstikk frem til denne posisjonen

På den siste hjerter kaster syd en spar, hva skal vest kaste? Kaster vest spar blir han innspilt på spar ess og må spille tilbake fra D 10 i kløver til spilleførers K kn. Kaster vest kløver vinnes kontrakten ved å spille kløver til kongen.

Ikke umulig vel?

Men skulle ikke øst vært litt skarpere i sitt motspill og vridd kløver allerede i annet stikk?

Da kan spillefører ta ut trumfen, fortsette med kløver og kløver til stjeling og fri seg med ruter. Øst kommer inn i ruter og må spille til dobbeltrenons eller åpne sparfargen for spillefører.

Et gøy spill, akkurat slik det skal være i disse turneringene.