Motspillsprøve fra WBT Lillehammer

Denne gangen spiller du lagkamp mot verdens beste mix-makkerpar, Sabine Auken – Roy Welland.

Dette er hva du ser som ØST.  

Auken-Welland har et meldesystem med mange spesialkonvensjoner. 3NT fortalte om 4-kort støtte i spar og en ukjent renons. 4 kløver spurte og Auken fortalte om renons i ruter. Nå gikk Welland på med 4 hjerter som var blackwood med spar som trumf, Auken fortalte om 1 ess og da stoppet det i 4 spar.

Vest spiller ut hjerter 3, 9, dame og ess. I neste stikk spiller syd spar knekt, 2, 5 og konge.

Hvordan spiller du motspillet herfra?

_____________

Det er lagkamp så her må du lete etter beiten. Ting tyder på at makker har spar ess og ruter ess, hvis ikke ville vel Welland kastet blindemanns hjerter på ruter ess!

Så hva kan Welland ha for sitt slemforsøk mot renons i ruter hos sin makker? Jo kløver konge må vel nesten være på plass.

Hvorfor har ikke makker spilt ut singleton, kan det være han er renons i kløver?  Det er vel eneste sjanse for å beite kontrakt at makker har 0 eller 1 kløver. Derfor vrir du kløver.

Det ville gitt bonus, kortene så ut som dette

Med kløver i vri kan vest vinne neste trumf med ess, spille hjerter til kongen og få sin stjeling i kløver!

Det var litt rart at vest ikke startet motspillet med singleton kløver, men det er ingen unnskyldning fra meg at jeg var sløv og tok for hjerter konge før jeg spilte kløver. Det tok vekk overgangen mellom hendene våre og dermed vant syd sin kontrakt.

Med kløver i utspill må øst spille hjerter konge før kløver spilles til stjeling. Hvis kløver går til stjeling først vil syds hjertertaper forsvinne på kløver og vest må stjele med ess.