Nok en spilleføring

Du spiller lagkamp og du har blitt spillefører i 5kløver etter å ha vist en balansert hånd med 17-19 poeng.

Når du ser kortene tenker du vel at det er en bedre kontrakt å være i 5 kløver enn 3NT som de fleste vil være.

Spar i utspill mot 3NT gjør at det langt fra er sikkert at du vinner kontrakten.

Men med spar konge i utspill mot 5 kløver har du nå en eller to avgjørelser å ta, hvordan ville du spilt kontrakten?

Du kan kaste to ruter på hjerter, det betyr at det blir en taper i spar og en i trumf kan du ikke unngå.

Oppgaven er å løse trumffargen for 1 taper. Hva er beste spilleplan?

Den klassiske løsningen er å ta finessen to ganger. Da vinner du hvis øst har konge, dame eller begge to i kløver. Den spilleplanen gir 75 % sjanse til å lykkes.

En annen mulighet er å ta finessen en gang for så å spille kløver ess. Da vinner du når øst har begge honnørene eller at trumfen er fordelt 2-2 hos motparten.

Å starte med trumf ess er noe svakere da du nå taper med KDx(x) hos øst.

Den aktuelle spillefører stakk utspillet med spar ess og spilte kløver til knekt som tapte til damen hos vest. Spar dame og spar til knekten hos øst måtte syd trumfe. Men nå la han ned kløver ess, da ble det beit når kortene så ut som dette

Så kommer spørsmålet, skulle syd spilt kortene annerledes?

Det er nå poenget i spillet kommer. Som skrevet i innledningen kan du anta at du kjemper mot 3NT på det andre bordet. Det er en dårligere kontrakt, men du må fortsatt passe på at du ikke spiller deg beit når «alle» de andre vinner 3NT.

La oss si du spilte 3NT med spar i utspill. Du ville lasjert to ganger og vunnet tredje spar. Nå er det viktig å holde vest ute av spillet. Det løser du ved å spille kløver fra nord, når øst følger lavt stikker du med ess og håper øst startet med K x eller at vest har singelton honnør. Aktuelt faller damen fra øst og du setter opp kløverstikkene uten at motparten kan hente beiten i spar.

Slik vår venn spilte 5 kløver ble det derfor veldig feil. I lukket rom ble 3NT vunnet på skissert spillemåte. Det var derfor riktig av syd å ta finessen to ganger igjennom øst. Hvis vest har K D doubleton i kløver går «alle» andre beit i 3NT, samtidig som du vinner din kontrakt litt oftere enn de som er i 3NT.