Spilleprøve

I dag spiller du som SYD i lagkamp og har, etter kløverføringer, blitt spillefører i 6hjerter. Du spiller mot god internasjonal motstand. Vinner du din kontrakt?.

Nord reverserte og via en cue-bid sekvens sjekket nord antall nøkkelkort og la kontrakten i 6 hjerter. Du kunne kanskje tenkt deg å spille 6N, men nå skal du altså vinne 12 stikk med hjerter som trumf.

Utspillet fra vest er en liten spar til kongen, øst følger lavt.

Hvordan spiller du kortene herfra?

Dette er en klassiker. Trumffargen har en skjult safe-løsning. Ser du den?

Risikoen er selvsagt at trumffargen er fordelt 4-1 hos motparten. Finnes det en måte du kan spille fargen på som sikrer hjemgang?

Ja det er faktisk er fin safe-løsning i spillet. Du skal starte med hjerter konge fulgt av liten hjerter fra nord. Hvis øst følger lavt spiller du nieren. Da vil du sikre kontrakten med 1 taper i trumf hvis øst startet med D 10 x x. Skulle øst derimot kaste et kort på andre trumfspill går du opp med esset og spiller trumf mot knekten hos nord. Vest får på damen, men kontrakten vinnes!

Denne gangen satt kortene faktisk slik at du måtte hente frem den sikre spilleplanen.

I den internasjonale online-turneringen ALT gikk noen spilleførere beit, det er ingen skam å ha overse denne varianten.

Når sparfargen er 5-2 hos motparten blir spilleføringen litt ekstra krevende. La oss si øst legger i hjerter 10 andre gang og spiller hjerter dame og ny hjerter nå blir faktisk vest utsatt for skvis i spar og ruter. For hvilke 3 kort skal vest kaste på trumfspillet? kaster vest sine kløver spiller bare kløver ess og skvisen inntreffer på ny.