God slemteknikk

Terje Lie, Kari-Anne Opsal og meg fra Marit Sveaas IBL 2018

Mye avgjøres i meldingene ved det grønne bord. Kommer du galt ut der hjelper det lite å trylle frem et stikk ekstra i ny og ned.

Fra en parturnering kommer dette spillet hvor jeg og makker Terje Lie fikk til en god meldesekvens.

Prøv å melde kortene med din favorittmakker før du leser videre.

Vi spiller et naturlig meldesystem. 2 NT var krav til utgang med 4-kort støtte i spar og 4 kløver fortalte om renons. Når vest hivde innpå en dobling kunne Terje vise interesse ved å melde pass og nå fulgte cue-bids i ruter og hjerter.

Jeg liker Terjes vurdering som ser at det er jeg som burde spørre etter antall ess og ta styringen fordi han ikke vet hvordan kortene er fordelt og selv bare har toppkort.

4 NT spurte på antall ess (utenom kløver ess) og da jeg fikk vite om 3 ess kunne jeg se det handlet om ruterfargen. 6 ruter spurte etter tredje kontroll i ruter (dame eller xx) og da Terje hopper til 7 spar betyr det xx i ruter.

Det måtte være en spillbar kontrakt, men hvordan spiller du kortene etter at vest starter motspillet med spar 5 til 3, 9 og dame.

Det ser rimelig bra ut. Er trumfen 2-2 hos motparten vinnes kontrakten enkelt ved å stjele to ruter hos blindemann.

Men hva om trumf er 3-1 eller 1-3 hos motparten?

Det er en mulig løsning å spille spar til ess fulgt av ruter ess, ruter til konge og ruter til stjeling. Hjerter til kongen og ny ruter til stjeling.

Da vinner du hvis den som har lengden i spar også har lengden i ruter.

Jeg satset å en litt annen variant da jeg spilte ruter til ess fulgt av kløver til stjeling. Nå tok jeg spar dame. Hvis begge motspillere følger er det is og brus.

Dessverre kastet vest en kløver, kortene så ut som dette

Nå fulgte hjerter til knekt, kløver til stjeling. Hjerter til ess og kløver til stjeling.

Ruter konge og ruter til stjeling gikk også fint og nå kunne blindemann ta for spar ess som nappet vekk knekten fra øst, kontrakten gikk dermed hjem.

Min spilleføring var kanskje svakere ettersom jeg trengte hjerter 3-2 og at den med 3-kort spar også hadde 3-kort ruter.

Uansett ville begge varianter ført frem slik kortene var denne gang.

Det var også en mulig løsning å satse på kløver ess hos øst eller skvis når trumfen er 3-1. Det gjøres ved å trumfe to kløver på hånden og satse på at den som har kløver ess også har ruterlengden. Ikke så fristende etter at vest doblet kløver, men absolutt en mulighet.