4 divisjon | Dans med Albert

Alf Terje Albert har vært en sterk bidragsyter til bridge her på Sørlandet. Få har rekruttert flere nye spillere og tatt seg av de inn i klubbridge som Alf Terje. Men han er også en rett så dyktig kortspiller selv.

Fra 4-divisjon kommer dette spillet hvor Alf Terje fikk vist god oversikt og teknikk.

Meldingene var noe røffe etter sterk kløver. Nord meldte inn 1hjerter som betydde spar, men syd hadde glemt det og «støttet» hjerter. Vel, 6 kløver var ikke så dumt, kontrakten har muligheter og nå kan du få prøve deg idet hjerter 5 kommer i utspill til liten, 9 og ess.

På kløver ess følger nord med knekt og syd med 7, nå kan du legge en plan for videre spill.

Teorien om begrenset valg har selvsagt Alf Terje god kunnskap om, altså er oddsen for å spille på singleton knekt hos nord. Det betyr at du tar finessen igjennom syd.

Spar knekt til damen blir derfor fulgt av kløver 10 til liten, liten og spar.

Ja det er ikke over enda, neste kløver trekker konge, ess og spar.

Hvordan vil du løse ruterfargen?

Nord har altså meldt inn over sterk kløver og har så langt nesten ikke vist frem noen honnørpoeng. Sparfargen kan ikke være all verden, og etter hjerter i utspill kan det maksimalt være en honnør i hjerter.

Alt Terje bestemte seg for å spille på ruter konge hos nord og fant en elegant løsning da han bare spilte ruter ess fulgt av liten ruter. Nord vant med knekt, syd fulgte begge ganger. Spar i retur gikk til kongen hos vest og nå fulgte ruter dame, liten fra nord.

Nå må du velge. Har nord startet spillet med K kn x x må du ta trumfe-finessen med å kaste en hjerter fra øst. Hvis ruter er fordelt 3-3 må du trumfe hos øst.

Albert var ikke i tvil, den ruter nieren hos blindemann hadde vært der for en grunn, han spilte selvfølgelig på 4-2 sits og lot ruter dame seile.

Det var blink, kortene så ut som dette

Nå kunne han trumfe neste ruter og forlange 12 stikk og vunnet kontrakt.

En spennende, lærerik og modig spilleføring hvor god logikk, teknikk og erfaring samlet førte frem til en glimrende score.