1 divisjon | Spilleprøve

Da er siste spillehelg av sesongens 1- og 2-divisjon godt i gang. Det blir spennende å følge lagene i kamp om medaljer og for å unngå nedrykk.

Resultat 1 divisjon

Allerede første spill i første kamp den siste spillehelgen ga spillefører en utfordring. La oss se hva du får til.

Utspillet fra vest er kløver 7, øst bidrar med kløver 10. Hvordan planlegger du denne spilleføringen?

Du kan ikke ta ut trumfen hvis den sitter 3-1 før du får stjålet en kløver hos nord. Men samtidig har du lyst å unngå at motparten får en trumf høyning.

Her må du spille nøyaktig, kortene så nemlig ut som dette

Hvis du lasjerer utspillet spiller øst spar ess, spar til kongen og ny spar som øst trumfer med hjerter 10. Dermed har motspillet etablert sitt fjerde stikk på en klassisk trumfhøyning.

Derfor må du stikke utspillet med kløver ess, spille hjerter til ess så fortsette med kløver.

Nå kan ikke lengre motspillet sette opp en trumfhøyning og du vinner ditt tiende stikk ved å stjele håndens kløvertaper hos blindemann.

Eller er det til hjelp?

Nei, kontrakten går faktisk beit uansett hva du gjør. Øst vinner kløverspillet og spiller tilbake LITEN spar til kongen hos vest som fortsetter med hjerter knekt!

den setter deg sjakkmatt. Stikker du hos nord vil vest kunne trumf den tredje kløveren og vinner du med damen hos syd vil øst presse med kløver som du må trumfe med honnør hos nord slik at hjerter 9 hos vest vokser til stikk.

I vår kamp vant Grude-Bakke 4 hjerter ved skisserte spilleplan, det var nesten umulig for øst å finne ut av det drepende motspillet.

Jeg ble spillende 3 hjerter ved det andre bordet og vant bare 9 stikk etter at jeg lasjerte kløverutspillet og fikk tre runder spar på meg for høyning.