Damenes Mix | Ruth Trolløy med god melding

Ruth Trolløy kan være en lur spiller å møte ved det grønne bord. På dette spillet fra Damenes Mix hentet Ruth frem en god gammaldags stikk-melding og ble rikelig belønnet.

I parturnering er det viktig å være litt frempå og her Var Ruth Trolløy akkurat det. Etter en opplysende dobling hvorpå makker meldte frivillig ble det en god gjenmelding med 3NT. Det var kanskje et alternativ å hoppe til 3NT direkte over hjerteråpningen?

Hjerter i utspill gikk via 9 til ess. Spilleføringen gikk uten risiko hvor de ni sikre stikkene ble innkassert. En finesse i ruter ville aktuelt fungert, men det var mye å tape og lite å tjene på den finessen, Ruth spilte helt korrekt da hun tok sine stikk.

Det ga selvsagt godt betalt etter en fin stikk-melding.