Kindsbekken finner ut av sitsen

Asbjørn «Kinds» Kindsbekken er en rutinert bridgespiller. Etter en mannsalder i 1-divisjon hvor han kan se tilbake på flere medaljer vet han selvsagt kortenes gang.

La oss se om du har like god teft som Asbjørn i dette spillet fra en lagkamp.

Hjerter 3 i utspill fra vest er fjerde høyeste, øst går i med damen som Asbjørn lasjerte. Hjerter konge fra øst fikk beholde neste stikk, men neste hjerter vant Asbjørn med ess.

Hvordan ville du spilt kortene herfra?

Kinds er ikke redd for å tråkk inn i materien, han spilte like greit RUTER KNEKT fra hånden i neste stikk. Vest fulgte lavt og da fikk knekten seile.

Det var blink, kortene var som følger

Det hadde ikke vært til hjelp for vest å legge i ruter dame, tieren hos øst fanges i neste stikk og Kinds vinner de samme stikkene.

Nå hadde Kinds løst ruterfargen og kunne hente konge-dame i kløver fulgt av ruter til kongen og håndens kløverstikk.

Til slutt spilte Kinds ruter til ess og hentet nords godspilte ruterstikk. Hele 11 stikk ble notert på et spill mange spillere måtte notere beit etter å ha spilt kløver til konge fulgt av ruter til knekt.