Damenes Mix | Maria i motspill

I dag får du lov til å prøve deg i motspill. Anledningen er parturneringen Damenes Mix.

Dette er hva du ser som øst.

Nord avga en utradisjonell grandåpning, men nå er nord avslørt som blindemann. Vest spiller ut hjerter 3 – norsk fordeling. Du vinner med ess, hvordan ville du fortsatt motspillet?

Maria Ursin Ingebrigtsen fortsatte med hjerter dame, det skulle vise seg å være viktig, kortene var fordelt slik

Syd vant med hjerter konge og fortsatte med spar til 10. Maria vant med ess og spilte hjerter knekt. Den ble trumfet hos nord. Spar konge fulgte, men damen hos vest ga nå stikk og holdt spillefører nede på 10 stikk.

Spillefører kunne unngått trumfkortingen ved å kaste hjerter på ess-konge i ruter, kløver til konge fulgt av finessen i spar. Nå kan spillefører trumfe et evt hjerterspill på hånden fortsatt fange vests trumf dame.

Men et flott motspill av Maria var det likefult som sikret 50 % score i stedet for 15% når spillefører var litt uforsiktig.