Spillefører i verdensklasse?

Dagens spill er hentet fra en parturnering hvor du skal prøve deg som spillefører i en helt vanlig kontrakt.

Du kjemper om seier, så pass på at du henter alle tilgjengelige stikk.

4 spar er du fornøyd med, kanskje 3NT kunne vært et alternativ når du ser meldinger og kort, men la oss prøve spilleføring i 4 spar.

Vest starter motspillet med hjerter ess og vrir kløver knekt i neste stikk.

Hvordan ville du spilt kortene herfra?

Etter at vest har doblet opplysende i sonen er det nærliggende å sette ess-kong i hjerter samt konge-dame i ruter hos vest. Da har du en gyllen mulighet for et pent innspill.

Du spiller spar 10 til knekt fulgt av hjerter til stjeling med ess. Spar dame til konge og ny hjerter til stjeling. Spar 2 til 8 følges av nok en hjerter til stjeling.

Kortene så nemlig ut som dette

Nå har du eliminert hjerterfargen og tar for ess og konge i kløver. Posisjonen har blitt følgende

Du spiller LITEN ruter fra syd. Vest kan stikke med damen, men er nå innspilt. Ruter tilbake vinner nord med knekt og kløver blir trumfet hos nord med avkast av ruter hos syd.

Litt vanskelig, men heller ikke så vanskelig etter at vest fikk sladret i kortene i meldingsforløpet og du spilte kortene i riktig rekkefølge.

Ser du hvordan motspillet kunne holdt syd til 10 stikk?

Vest måtte spilt LITEN hjerter som øst vinner og vrir ruter. Evt kløver i utspill fulgt av at vest lar øst komme inn i hjerter med samme rutervri.

Ikke et praktisk aktuelt motspill, men det ville ødelagt syds mulighet for innspill i ruter slik kortene satt denne gangen.