Nok en spilleprøve

Fra tid til annen er det slik at vi tror kontraktene spiller seg selv, men så kommer det en liten overraskelse fra sidelinjen og setter oss på prøve likevel.

Dette spillet er hentet fra lagkamp og det var akkurat hva som skjedde, plutselig var ikke den kjedelige kontrakten så kjedelig likevel

2spar fra vest var Michaels cue-bid og viser minst 5-5 i hjerter + en farge til.

Mot 4spar startet vest motspillet med ruter ess, ruter konge og ny ruter. Øst følger med ruter 2 og ruter 3.

Hva gjør du med den tredje ruteren og hva er planen videre?

Øst har lagt styrke i ruter og du mistenker doubleton, derfor trumfer du med spar konge, øst kaster en hjerter!

det er vel ingen vei utenom trumfspill, så en spar til knekten er neste trekk, men nå kaster vest en ruter!

Det betyr at du kan havne i vanskeligheter. Hvis du trumfer to hjerter hos nord vil øst få stikk for spar 10. Altså må kløverfargen spilles slik at øst kommer i klemma med sin trumf.

Du spiller kløver knekt, damen kommer fra vest. Hva gjør du med den?

Det er på tide å telle kort. Vest har sladret litt i kortene og du vet han har minst 5 hjerter og 6 ruter. Det betyr at han enten har 0-6-6-1 eller 0-5-6-2 fordeling.

Så spørs det hva øst kan ha av fordeling. Vi vet han enten har 4-4-2-3 eller 4-5-2-2.

Det store spørsmålet er hvorfor meldte ikke øst 5 hjerter med så god tilpasning. Det virker også veldig rart hvis vest lot oss spille 4 spar hvis han har 6-6 i de røde fargene.

Vel, for å vinne kontrakten har vi en sjanse hvis øst har 4-5-2-2. men da må vi la vest beholde stikk for kløver dame! Dette er for å sikre overganger til blindemann.

Det var lurt, kortene så nemlig ut som dette

Spiller øst hjerter vinner du med ess, spiller spar til damen, spar til finesse med nieren og spar ess om trekker ut trumfen, nå følger kløver til ess. Kongen faller og resten av stikkene er dine.

Spiller øst ruter kaster du en kløver fra blindemann og trumfer på hånden. Spar til damen følges av spar til finesse. Du tar ut trumfen og spiller kløver til ess for samme resultat.

Spiller øst kløver tilbake vinner du med ess og spiller ny kløver. Øst kan trumfe når det passer, du vinner resten av stikkene uten problemer.