Robot med stjernemotspill

Robot på BBO har vi sett kan holde et høyt nivå i så vel spilleføring som motspill. La oss se om du holder robot-nivå i dette motspillet.

Det er parturnering, du jakter maksimalt antall stikk i motspill.

Makker starter motspillet med hjerter dame, spillefører vinner med ess og følger selv med hjerter 6. I nest stikke følger ruter 2, 10, dame og ess. Vest tar for kløver ess, syd følger med damen.

Så spiller vest hjerter knekt, liten fra nord og hva gjør du?

De fleste følger vel med liten og håper det kommer inn et stikk til  på konto.

Men Robot tenkte lengre enn som så. Når vest tar for kløver ess før hjerter knekt spilles må da det være et signal. Videre var det nå åpenbart at spillefører har godspilte minorkort hos blindemann så her må motspillet ta stikkene kjapt.

Hvis vest har spilt ut fra D kn x, eller D kn x x fortsetter han vel bare med liten i stedet for knekt.

Robot stakk derfor over knekten med kongen, det var riktig medisin, kortene så ut som dette

Etter å ha stukket over makkers hjerterstikk fortsatte øst med ny hjerter som vest kunne stjele. Trumf ess måtte motspillet også få for og kontrakten gikk to beit. Den andre beiten var forskjellen på 30 og 70 % for motspillet.

Som du ser ville det tredje stikket i hjerter forsvunnet hvis øst lar knekten beholde stikket. Øst er uten inntak og spillefører får kastet sin siste hjerter på en av honnørene i minor.

Spillefører kunne sluppet med en beit ved å lasjere utspillet, men det var litt gjetting på hvordan kortene kunne være fordelt involvert i det valget.

Kanskje dette var et motspill å lære av. Hvis makker tar et sidestikk som etablerer stikk hos motparten er det lurt å tenke seg om i neste stikk…..