Lær Utspill av Christian Bakke

Christian Bakke har i løpet av kort tid etablert seg som en av våre beste bridgespillere. Tross sin unge alder er det få som kan vise til de resultater Christian har hatt.

Resultater over tid kommer bare hvis du er flink. La oss se om du holder samme nivå som Christian i dette spillet.

Det er lagkamp, og du skal som VEST spille ut mot 3NT

Hva ville du spilt ut?

Ved det andre bordet spilte vest ut en liten spar, men da ble det 10 stikk til spillefører.

Christian derimot startet med SPAR ESS, og da ble det sus i motspillet når kortene så ut som følger

Uten at jeg har snakket med Christian vil jeg tro han med sitt side ess i hjerter ønsket å gardere seg mot at liten spar gir vekk et stikk. Ut fra meldingene vet han spillefører har 2-3 spar og håpet er selvsagt at blindemann ikke har 4-kort spar for sin stayman.

Hjerter ess sikrer beit mot de fleste fordelinger hvor liten i utspill er beitende. Du mister de få gangene blindemann har damen tredje og makker har knekten slik at spilleføre får et valg i utspill, men det kommer flere varianter tilbake.

Aktuelt så hentet Christian to beit med sine 5 stikk i spar og hjerter ess. Det ga 11 imp.

Så kanskje det kan være en grei lærdom at du med sideinntak ikke nødvendigvis skal spille ut en liten fra ess-konge!