Nationals | Prøv deg i motspill

La oss ta et tilbakeblikk til San Francisco og Nationals i desember. Du spiller lagturnering og skal teste deg i motspill, det pleier vel ofte å gå greit?

Makkers 2 kløver er tvetydig og viser nå invitt med 3-kort hjerter. Resten var naturlig, og syd kjøpte kontrakten i 3 kløver.

Makker starter utspillet med spar 6 (norsk fordeling), du vinner med kongen og syd følger med 2. en hjerter i neste stikk trekker damen fra syd og ess hos makker som spiller hjerter 9 tilbake til din konge, spillefører følger med hjerter 2.

Hvordan spiller du motspillet videre herfra?

Du vet at makker har minst en honnør i kløver skal han ha nok poeng til en invitt. Det betyr at du nå ser på beiten med ess-konge i begge major. Men er det mer å hente tro?

Hvis du teller opp kortene så ser du på utspillet at makker har 4 spar og 3 hjerter. Det er vel også naturlig å anta at makker ikke har singleton kløver, da ville han meldt 3 hjerter.  Det betyr at makker har fordelingen 4-3-4-2 og spillefører 4-2-1-6.

Hjelper det deg i motspillet?

Det burde det gjøre. Du ser spillefører har to avkast i ruter, men du får fortsatt et stikk i spar. Så derfor spiller du hjerter for å jakte den lille muligheten som enda finnes.

Kortene så nemlig ut som dette

Spillefører trumfer på hånden, spiller ruter til damen fulgt av kløver til konge og ess. Nå kan makker spille spar tilbake til ditt ess og du fortsetter med hjerter som gir makker den andre beiten ettersom kløver knekt nå vokser til stikk med høyningen.

Du var vel ikke feig og hentet spar ess før du spilte den tredje hjerteren? Da er forbindelsen brutt og du må nøye deg med en beit.