En fin eliminasjon

Dette spillet var ikke direkte krevende, men det kan stå seg som et fin «spalte-spill». Det handler om å telle og bygge opp til det avsluttende innspillet.  Spillet dukket opp i et oppgjør mot 3 roboter på BBO!

Jeg ble som SYD spillefører i 4 spar og utspillet fra vest var ruter konge som jeg stakk med esset. Spar knekt i neste stikk kastet øst en ruter på!

Nå kan du overta, hvordan planlegger du den videre spilleføringen?

Nå vet di om en sikker taper i trumf, og en i ruter kan vi neppe løpe ifra. Hvis kløverfinnessen fungerer står vi så igjen med en taper i hjerter.

Men skulle kløverfinessen ikke fungere kan vi fortsatt kaste hjertertaperen på kløver knekt – bare motparten ikke har etablert sitt stikk i hjerter før kløver kommer i spill.

Derfor må du stikke med trumf ess fulgt av kløver dame!

Vest dekker med kongen og blindemann vinner med ess. Nå fikk du litt pusterom så du fortsetter med trumf 10, vest lar den beholde stikket.

Hvordan er så veien videre?

Du begynner å se konturene av fordelingen. Det kan se ut som ruter konge ikke var fra K D, men kanskje var singleton?

Helt riktig, kortene så ut som dette:

Vel, det kan også løses ved å Eliminere sidefargene og spille inn motparten. For å få til dette ble fortsettelsen kløver knekt og kløver til stjeling. Så fridde jeg meg i spar til kongen hos vest. Han spilte hjerter konge tilbake til ess. Posisjonen var blitt denne:

Nå spilte jeg bare hjerter knekt. Uansett hvem av motparten som kom inn var jeg nå sikker på hjemgang. Kommer øst inn må han enten spille fra ruter dame som gir mitt tiende stikk på ruter knekt.

Kommer vest inn må han spille hjerter eller kløver tilbake og gi meg et ruteravkast hos blindemann mens jeg trumfer på hånden.

Slik var kortene fordelt, og 620 kunne noteres.