Hva holder du på med Nils?

Det kan så absolutt være et betimelig spørsmål ved mange anledninger. Men jeg på dette spillet var det en liten klassiker i spilleføringen som kunne gitt rikelig med betaling.

Spillet er fra en turnering med IMP i score.

Jeg ble som SYD spillefører i 1NT og utspillet fra vest var en liten ruter som gikk til liten, knekt og konge.

Jeg tok for kløver konge og alle fulgte farge. Hvordan spiller du kortene videre herfra?

Spillet ser ganske så behagelig ut med 5 stikk i kløver, ruter konge og de to essene. Noe mindre enn åtte kan du vel ikke få?

Det er på slike spille du skal være på vakt. Hva om kløverfargen er fordelt 4-1 hos motparten slik at du bare får 3 stikk i kløver. Da har du bare 3 stikk i kløver, ruter konge og de to essene, det blir et for lite.  Motspillet vil heller ikke være vanskelig med E10 hos vest i ruter kan motparten bare angripe hjerter og lett etablere beit.

For å være helt sikker spilte jeg derfor kløver 9, vest fulgte med knekt og da la jeg LITEN fra blindemann. Jeg gir bort et stikk hvis kløveren er 3-2, men jeg sikrer meg 7 og vunnet kontrakt hvis fargen er fordelt 4-1.

Kortene så ut som dette

Hvis vest hadde startet med kn1062 kan det se ut som jeg ved å stikke knekt kunne ta en ny finesse og fanget opp kløveren. Men på tredje kløver legger vest bare liten og min åtter blokkerer overgangen mellom hendene. Blindemann har ikke inntak utenom kløveren.

Jeg hadde på mesterlig vis klart å spille meg fra 8 til 7 stikk til stor latter på tribunen.

Det tok ikke lang tid før en bakspiller lurte på om jeg hadde fått solstikk. Jeg ga da bort et stikk i kløver som motparten ikke skulle hatt.  

Det er riktignok bare 30 % sannsynlighet på 4-1 fordeling og 70 % for 3-2, men med IMP i scoringsform var jeg villig til å risikere ett imp mot å sikre kontrakt. Kanskje du også tar sikringen neste gang du er spillefører og samme posisjon kommer opp?