Delkontrakt i minor på 4-3

Delkontrakt i minor på 4-3 tilpasning er det ikke så ofte du roter deg frem til. Men i dag har du og makker klart å velge 2ruter som stoppested med disse kortene tilgjengelig

Spillet er fra robotbridge og det er parturnering, men ikke la det ødelegge for en fin spilleføring.

Vest spiller ut spar 9, 10, ess og liten. Øst vrir ruter 10 som du vinner med kongen. Planlegg veien videre.

Jeg var SYD og eimen av trumfen 5-1 imot nærmest lå over tastaturet. Jeg bestemte meg for at beste sjanse var å finne vest med 2-kort kløver. Jeg tok derfor ess og konge i kløver, og det var riktig, kortene så ut som dette

Spar til damen ble fulgt av kløver.

Vest hadde ikke lengre noe forsvar og kastet en hjerter, blindemann trumfet og en hjerter ble spilt til håndens ess.

Posisjonen var blitt denne

Nå fulgte kløver fra syd. Vest trumfet med knekt og spilte trumf dame tilbake til mitt ess. Men spar fra hånden sikret hjemgang og det åttende stikket. Vest kunne trumfe, men da vokste håndens siste ruter til stikk.

På ingen måte noen stor prestasjon, men det ga 90 % score i Declarer Challange på BBO, så jeg haren kraftig mistanke om at mange spilleførere prøvde seg på å ta ut trumfen.