Mr Robot spilte på merket

Robote på BBO spiller fra tid til annen rimelig solid bridge. Hvis de treffer på en fargekombinasjon eller variant som er programmert spiller de selvsagt med oddsen.

Dette spillet fra en robot-turnering var akkurat et slik spill, mr Robot var nådeløs i sin spilleføring.

Ruter konge i utspill vant første stikk, neste ruter gikk via 10 til ess og stjeling.

Kløver dame  trakk konge og ess før en liten kløver til nieren løste den fargen, vest kastet en ruter.

Kløver knekt hentet østs siste trumf, men hva skulle vest kaste?

en spar var ikke aktuelt, og ruter ville gi en enkel reise for spillefører ved å trumfe en ruter slik at knekten ble stor.

Altså kastet vest en hjerter. Robot fortsatte med spar til damen, spar til konge og hadde nådd følgende posisjon.

Den ble selvsagt løst, ved å spille liten hjerter fra syd. Hvis vest legger i kongen stikker spillefører med ess og spiller hjerter mot knekten som setter opp et stikk. Derfor fulgte vest med hjerter 7. Robot gjorde ingen feil, stakk med hjerter ess og spilte ny hjerter som løp til kongen hos vest.

Dermed var vest innspilt. Ruter dame setter opp knekten, liten ruter gir stikk for knekten på direkten. Derfor var det bare å håpe at øst kunne ha spar 10. Men akk, en liten spar gikk til tieren hos syd som nå kunne forlange resten av stikkene ved å kaste en hjerter på spar ess fulgt av hjerter til stjeling.