Roboten ble skviset

Jeg skal innrømme at det gjør litt godt i bridge-hjertet når jeg klarer å ta innersvingen på disse robotene på BBO. De spiller ganske så bra og kan være en ganske hard nøtt å møte når de treffer med de programmerte sannheter.

Dette spillet er fra en robot-turnering med parturneringsscore på BBO og det hele kom frem til en spennende sluttposisjon.

Spar konge i utspill fra vest var ikke overraskende. Hvordan ville du spilt kortene herfra?

En opptelling viser at det kan være utfordringer. Hvis kløver er 3-1 kan kontrakten til og med gå beit hvis spillefører er litt uforsiktig. Jeg lot derfor spar konge beholde stikket. Spar knekt tilbake vant jeg med ess og nå fulgte kløver ess og kløver 9 til konge, begge motspillere fulgte farge.

Kortene viste seg å være fordelt som dette

Det var nå lasjeringen i første stikk virkelig ga muligheter. Jeg hentet alle kløverstikkene bortsett fra ett samt alle ruterstikkene. Posisjonen var blitt denne

På kløver 2 forsvant en hjerter fra øst og syd, men hva skulle vest gjøre?

Spar måtte roboten holde på så da forsvant en hjerter.

Jeg har sett disse robotene før og vet de gjerne har en honnør på lur for sine meldinger. Det var fristende å spille på skvisen så da fulgte en hjerter til …. Ess. kongen falt og belønningen var 90 % score for 12 stikk i 3NT.