Hommes i motspill

Eirik Homme

Vi har lenge hørt snakk om Egil og Marianne Homme som har vært et av Norges beste mixpar siden 90-tallet. Men nå har neste generasjon begynt å hevde seg på resultatlistene. Egil byttes av og til ut med eldstesønn Eirik, men resultatene er likevel i toppen av resultatlistene.

Fra en norsk turnering på BBO kommer dette spillet hvor Eirik satte opp et fint motspill som satte spillefører på prøve.

Marianne i øst spilte ut spar ess fulgt av spar konge. I neste stikk vridde hun kløver konge og kløver knekt, men spillefører kunne se muligheten for en høyning og la liten kløver på knekten.

Eirik leste kortene perfekt, han stakk med kløver ess og spilte ny kløver!

Dessverre er mange anonyme på BBO så jeg vet ikke hva spillefører har av navn i det virkelige liv. For spillefører tok imot utfordringen og løste den. Han trumfet med hjerter ess, spilte ruter til kongen og ba om hjerter knekt.

Da Eirik la liten lot spillefører knekten seile og løste på den måten trumffargen uten taper og begrenset tapet til 2 beit. Dessverre for spillefører var det ikke sånn helt rett frem å vinne 4spar ØV, derfor ble det god pluss på Eirik og Marianne etter et flott motspill.