Ubehagelig på 5-trinnet?

Ja så har du havnet på 5-trinnet. Nok en gang ble det kamp om kontrakt og makker satte deg på et ukomfortabelt høyt meldetrinn.

Det er lagkamp, se hva du får til da vel

Du prøver skoene til Terje Lie. Det var jeg, som vest, som noe tvilsomt ble med til 5 hjerter.

Syd spilte ut ruter 2, det gir deg en liten mulighet. Nord stikker med ruter ess og vrir hjerter 3. nå kan du overta, hvordan tror du Terje Lie vant sin kontrakt?

Terje hadde fått informasjon i utspill og meldinger. Det var rimelig sikkert at nords fordeling var 3-3-5-2 eller 3-2-5-3. Hvordan kan du da vinne kontrakt?

Terje satset på at syds hjerter var K D doubleton eller singleton honnør! Han la hjerter ess og ble rikelig belønnet da kortene så ut som dette:

Syd måtte følge med hjerter dame. Nå kunne Terje spille spar til stjeling fulgt av ruter med avkast av to kløver og en spar. Syd trumfet med kongen, men uten flere trumf å spille kunne Terje trumfe håndens to spar med trumf 7 og trumf 8. Dermed ble det 11 stikk og 650 etter en heldig sits, men også en fin spilleføring.

Tok du finesse i hjerter vinner syd og vrir en liten spar. Nå blir det litt for trangt med inntak og overganger, kontrakten vil gå en beit. Hvis syd derimot spiller ny hjerter vinner du din kontrakt ved å ta for ess, spille kløver til ess før du kaster to kløver på ruter. Kløver til trumf, spar til trumf og kløver til trumf. Nå er kløver godspilt med den siste trumf hos blindemann som inntak for hjemgang. Men du vridde selvsagt spar da du kom inn på hjerter dame, ikke sant?