Spill motspill som Ann Karin

Ann Karin Fuglestad er en dyktig bridgespiller. I 2-spann med Marianne Harding utgjør hun et av Norges- og Europas sterkeste damepar. Det betyr at det er ekstra gøy de få gangene jeg får tatt innersvingen på damene, men på dette spillet var det Ann Karin som satt igjen med det største smilet etter spillet var over.

Spillet er hentet fra NM Monrad Lag i Bridgefestivalen.

1NT var 14-16 og etter en overføringssekvens med invitt ble SYD spillefører i 4 hjerter. Ann Karin startet motspillet med kløver 3, knekt, dame og ess. Ruter 6 i neste stikk trakk konge, 4 og 3.

Ann Karin var rimelig fornøyd med utspillet og spilte tilbake kløver 10 til konge, 4 og 8. Ruter 8 trakk så ess, 10 og 2.

Det betyr at du nå er i en valgposisjon. Har du et kløverstikk å hente eller er det noe annet som må spilles inn på banen?

Hva ville du gjort i Ann Karins posisjon?

En opptelling av spillefører forteller om kløver ess, mulig ess-dame i trumf, mulig ruter dame, kanskje spar ess-dame. Det du vet er at spillefører har tatt imot invitt med sin 14-16 grand.

Makkers kløver 2 var en vekker, det er fordelingskast og indikerer en 3-kort farge. Hvis det stemmer betyr det at spillefører ikke har flere kløver. Ruterfargen var det heller ikke lett å lese, makkers høy-lav tyder på 4-kort farge. Det betyr at spillefører kanskje kan kaste en av blindemanns spar.

Ann Karin tenkte seg godt om før hun vridde spar 4, det kunne da være rett opp i spilleførers E D! Men det var medisin når kortene så ut som dette

Jeg hadde strukket meg litt da jeg tok imot invitten, men med tilpasning og esser håpet jeg det kunne være spill for kontrakten. For meg så det veldig bra ut da kløver knekt tapte til damen, nå fikk motspillet en fristelse i å sette opp og hente et kløverstikk som kunne gi meg tempo til å etablere ruterstikk for hjemgang. Men neida, med Ann Karin i motspill går ikke slike varianter hjem.

Hadde Ann Karin vært uforsiktig og fortsatt med kløver ville jeg trumfet, tatt ut trumfen og spilt nok en ruter. Det ville satt opp håndens ruter 9 til avkast for blindemanns spar og gitt hjemgang.

Et fint motspill av Ann Karin, det var bare å rusle til neste bord med lua i hånden.