Nils vs Svak NT | 1-0

Jeg har vel aldri lagt skjul på at jeg kan styre min entusiasme for konvensjonen svak grand. Den skaper en del morsomme spill og kan brukes som underholdning i parturneringer eller når man kjeder seg litt i makkerskapet. Men i lagspilling på høyt nivå tror jeg den skaper like mange dårlige som gode spill. Det kan godt være den fungerer bedre med et mindre intervall (10-12), men denne gangen var det 8-12 grand som ikke fungerte.

Dette spillet dukket opp i forbindelse med sommerens norske bridgefestival.

Øst hadde vel en fin hånd for intervallet 8-12 og åpnet selvsagt med 1 NT. Ulf hadde også en fin hånd og gikk inn med 2 ruter som forteller om en hånd med minst 5-kort hjerter eller spar. Han kunne meldt 2 i major med en sterkere hånd.

Vest doblet for å vise litt poeng, og det må vi da si var en riktig beskrivelse av hånden. Med 15 poeng kunne det se ut som tiden vare kommet for å straffe aktive motspillere i ugunstig sone.

Nord, som hadde passet i åpning, kunne nå si pass som lover ruterfarge. Og da øst var risikovillig nok til å stå med på doblingen med kn 8 4 i trumf sto Ulf også med, han hadde da tross alt 3-kort støtte i ruter!

Vest startet motspillet med tre runder kløver, blindemann kastet en hjerter på den siste som Ulf trumfet på hånden. Hjerter ess, hjerter til kongen og hjerter satte øst på prøven. Ved å trumf i med ruter knekt og spille ruter tilbake vil motspillet kunne ta to runder ruter og hjerter knekt for en beit. Men øst kastet en spar. Ulf trumfet på hånden og fulgte opp med spar ess og spar til stjeling fulgt av ny hjerter. Der med var motspillet sjanseløse og kontrakten gikk hjem med 8 stikk for +180.

Det var ikke enkelt for spillefører å lese at ess-konge i trumf var plassert hos vest og spar konge hos øst. Ut fra meldingene hørtes det ut som øst var utstyrt med minst en av honnørene.

Jeg skal være bedrevitende her, men jeg tror ØV må ta en prat om hvordan de håndterer innmeldinger, det er for stor risiko i at doblingen bare viser «kort» og at man passer ned uten motspills-stikk og uten lengde eller kvalitet i trumf.