Monrad Par| Den største fordelingshånden

Dette spillet ble den store snakkisen på NM Monrad Par da store kort førte til store kontrakter ved de fleste bord, se bare her

Du er Vest og ser følgende

Meldingene har gått

Ja, motparten har faktisk meldt seg frem til storeslem i hjerter som din makker dobler!

3 spar fortalte om renons i spar med 4-kort hjerter. 5 ruter var exclusion RKC og 5 spar fortalte om ett ess.

Hva er det makker kan ha doblet denne kontrakten på da tro, du har tross alt EKD og EK i to av de andre fargene!

Vel, du er vel egentlig ikke i tvil. Dobling her er lightner og ber om et unaturlig utspill for å få en stjeling.

Du vet nord er renons i spar og syd er renons i ruter, det betyr vel at det er kløver makker ønsker i utspill?

Den aktuelle motspiller spilte ut ruter ess, det var litt flaut når kortene så ut som dette

Nå gikk kontrakten hjem! Makker var, utrolig nok, renons i kløver og du måtte treffe den fargen i utspill.

Det var bra dette spillet dukket opp i parturnering. Slike spill ødelegger lagkamper når det kan vinnes slem begge veier. Scoren varierte fra 1660 ØV til 1770 NS