Monrad Par| Jim Høyland sneller hjem utgang på uppercut

Jim Høyland

Jeg kjenner ingen spillere som utfyller benevnelsen parturneringshai så godt som Jim Høyland. Han står ikke i veien for å melde inn på 4-kort farger og melder gjerne et par hakk høyere enn de fleste av oss hadde våget å drømme om.

I NM Monrad Par møtte jeg Jim da han var i form, selvsagt havnet han som spillefører i en doblet utgang.

Meldingene er ikke mye å skryte av. Vest sto ganske tøft på, og den siste doblingen var kanskje ikke nødvendig? Nord hadde sett Jim melde før og hadde et ess mer enn sperremeldingen 3 spar lovde. Alt som vanlig ved bordet til Jim.

Kløver konge i utspill vant Jim med esset fulgt av hjerter til konge og ess. Kløver dame ble trumfet på hånden før spar ess avslørte sitsen. Nå fulgte hjerter dame og hjerter til stjeling før en ruter gikk til knekt og ess. ny ruter løp så til dame og konge.

Hjerter til stjeling med spar 10 ble så fulgt av spar konge. Posisjonen var blitt denne

Jim ba om kløver 10 fra blindemann og jeg kom i sakse. Hvis jeg trumfer kaster Jim rutertaperen og hvis jeg kaster ruter trumfer han med femmeren. Begge varianter fører til 10 stikk og 590 i protokollen.