Grisk i meldingene – Dyktig i spilleføringen

Denne gangen ble du litt for grådig. Men i parturnering er det ofte slik at man jakter de ekstra poengene det er å hente i grand.

Se bare her

Syd hadde en god hånd, men det var på ingen måte kontrollert meldt frem til storeslem. Som vi ser spiller kortene seg enklere med kløver som trumf, men nå har du altså tatt på det oppgaven i å vinne 13 stikk uten trumf.

Vest er rutinert, du får ingen fordel i utspill idet kløver spilles ut.

En opptelling viser 1 stikk i spar, 2 i hjerter, 2 i ruter og 6 i kløver for 11 totalt. Den gode nyheten er at du kan vinne kontrakten hvis kortene sitter greit.

Hvis både spar og hjerterfinessen går i orden blir det 13 stikk, men må du ta begge to?

Spillefører ønsker å utsette valgene noe og hentet de fem første kløverstikkene, på hånden kastet han en spar og en hjerter. Øst kastet 3 spar og vest to ruter og en hjerter.

Spillefører måtte prøve en av fargene og valgte å spille spar til damen, begge motspillere fulgte lavt. Nå tok han for hjerter ess, spar ess hvorpå øst fulgte med kongen og fortsatte med ruter konge og ruter knekt til dame og ess.

Dette begynte da veldig å se ut som en skvis. Øst hadde vel neppe kastet seg ned til kongen doubleton i spar, altså kunne den siste sparen plasseres hos øst. Ruter dame i påspill fra vest etter at han har kastet et par ruter virker da også som ruter 10 er der.

Det betyr at det ikke spiller noen rolle hvem som har hjerter dame. Når kløver 6 spilles vil det oppstå en 2-sidig skvis.

Ganske riktig, kortene så ut som dette, med posisjonen til høyre

Da kløver 6 ble spilt måtte øst kaste hjerter, spillefører kunne slippe spar 6 og vest var fanget i en skvis. Han måtte holde ruter 10 og kastet følgelig hjerter.

Dermed forlangte spillefører resten av stikkene ved å spille hjerter til kongen.

Heldig, men også riktig spilt etter en spennende sluttposisjon.