Monrad Par| Meldeprøve

Nok en meldeprøve dukket selvsagt opp i forbindelse med NM Monrad Par. En god fordelingshånd med masse potensiale, men har makker de riktige kortene da tro?

Du er ØST, NS i sonen og det er parturnering. Du ser følgende

Meldingene går som følger

Mulig det var dumt å innlede med overføring til hjerter, men jeg definerte hånden som en invitthånd hvis makker ikke har tilpasning.

1 spar fra makker er naturlig, men benekter 3-kort hjerter. 2 kløver ber makker melde 2 ruter og viser en eller annen invitthånd eller et ønske om å spille 2 ruter. Etter at syd dobler 2 kløver er det grunn til å tro at makker har 2-3 ruter ettersom han også kan passe 2 kløver.

Vel, hva melder du?

Slik spill har ingen fasit. Min opprinnelige ide var å hoppe til 4 ruter som jeg håpet ville fortelle om en 4-7 fordeling hvor makker må ha topphonnører for å løfte til utgang. Men nå da syd doblet 2 kløver og makker viser «noe» i ruter syntes jeg kortene fikk mer potensiale. Det kan være jeg skulle prøvd som slem, men jeg valgte å hoppe til 5 ruter.

Kortene så ut som dette

5 ruter var en god kontrakt og ettersom syd ikke hadde noen trumf å spille ut ble det hele 12 stikk etter at jeg fikk stjålet to hjerter hos blindemann.

420 ga ca. middels i turneringen, men en morsom meldeprøve var det likevel.