Monrad Par| Meldeprøve igjen

Denne hånden fra NM Monrad Par var spennende, la oss se hva du tenker og ikke minst melder!

Du har følgende som NORD, det er parturnering:

Meldingene går som følger

Makker har altså åpnet med 2 NT som viser 22-24 poeng balansert. 3 kløver er puppet stayman og 3 ruter forteller om 4-kort hjerter og- eller 4-kort spar.

Hva tenker du er beste kontrakt med disse kortene?

Jeg synes ikke det er enkelt. Man tenker ofte 3 NT, men på den andre side så er det mer enn sannsynlig om den kontrakten kan støte på et problem eller to.

Jeg hoppet derfor til 5 kløver som vel må vise noe sånt som en 7-kort kløverfarge uten inntak.

Kortene så ut som dette

Makker var med på notene, han løftet til 6 kløver!

Hjerter konge i utspill gjorde den spilleføringen enkelt, men du ser kanskje hvordan kontrakten kan vinnes selv med en spar i utspill?

Du vinner med spar ess, spiller hjerter ess og hjerter til stjeling fulgt av ruter til ess og hjerter til stjeling.

Ettersom konge og dame faller i hjerter går du nå hjem på ruter konge, tar for ruter dame med avkast av spar og spiller hjerter knekt.

  • Hvis vest kaster et kort forsvinner spar fra blindemann og du følger opp med kløver ess og kløver.  
  • Hvis vest trumfer med damen kaster du spar fra blindemann og tar finessen etter trumf konge igjennom øst i neste stikk.
  • Hvis vest trumfer lavt overtrumfer du fulgt av kløver til ess fult av ruter med avkast av spar.

Det ville vært en spennende spilleføring!