Monrad Lag| Lars Allard i manesjen

Lars Allard

Det siste spillet i den nest siste kampen av NM Monrad Lag var svært spennende. Mange meldte utgang, men bare noen få spilte hjem kontrakten.

Lars Allard er en likandes kar. Jeg liker Lars, han har et smil og en god kommentar til de fleste anledninger – også hvis det skulle være motvind ved bridgebordet. Men på dette spillet var Lars en av få som spilte hjem utgang. La oss se og nyte spilleføringen signert Lars Allard.

Lars ble som SYD spillefører i 3NT- Vest startet utspillet med spar som Lars stakk med damen. Nå løste Lars hjerterfargen uten taper og hentet de fire hjerterstikkene, øst kastet en spar og vest to kløver.

Kløver til knekt stakk vest med kongen og spilte ny kløver til liten, ni og ess. Nå begynte det å se vanskelig ut for spillefører, men Lars fant ut av sitsen idet han tok for spar ess og fridde seg med kløver!

Øst kom inn og måtte spille ruter tilbake som Lars la liten på, vest måtte innpå med kongen til ess.

Posisjonen var blitt denne

Lars hadde ikke kommet til NM for å gjøre feil, han fridde seg selvsagt med spar 10 slik at vest kom inn på spar konge.

Men der var vest fanget og måtte spille tilbake fra ruter 10. Lars leste posisjonen perfekt og fikk et ruterstikk og hjemgang i den svært spennende utgangen.

Fint spilt Lars!