Mix Lag | Prøv deg i motspill

I NM Mix Lag var det flere spill som ga store utslag i scoringsprotokollen. For min egen del ble det dessverre litt for mange utbetalinger med dårlige valg fra meg og makker, men det dukket da opp noen lyspunkter også.

La oss teste deg i motspill, du sitter i Nord og ser følgende:

Det kan se ut som vest har snorket litt i meldingsforløpet som ikke prøver seg mot slem i ruter etter at øst har fortalt om en balansert hånd på 12-14 poeng. Men la ikke det stoppe deg i motspill. Det er lagkamp og din oppgave er å beite så mange kontrakter som mulig.

Syd spiller ut spar 2 som er invitt, øst stikker din knekt med damen. I neste stikk følger kløver 4, 3, Dame og 5. Spillefører ber om ruter 5 fra blindemann og nå overtar du.

Hva er beste mulighet for å beite denne kontrakten?

Kortene så ut som dette:

Oppgaven din var rimelig lett, gå opp på ruter ess og spille tilbake spar. Makker henter sine fire stikk i spar og en beit på et spill hvor motparten spiller lilleslem i ruter.

Det er liten tvil om at vest burde meldt 4 ruter over 3 NT. Øst kommer til å slå av med 4NT, men da skal vest hoppe til 6 ruter.  En annen skål får være at øst ikke hadde de gunstige kortene for å melde 3NT med 4-kort major og litt for få honnørpoeng.